Kayseri Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi - 17/04/2020- Başvuran var mı ? - Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi
Sitemize hoşeldiniz.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
214 kez görüntülendi
Öğretim Görevlisi kategorisinde tarafından
misafir tarafından yeniden etikenlendirildi

İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Eleman Sayısı:7

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.04.2020

Son başvuru Tarihi:17.04.2019

İlan Metni

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

İlan Tarihi03/04/2020
Son Başvuru Tarihi17/04/2020
Ön Değerlendirme Tarihi24/04/2020
Sınav Tarihi29/04/2020
Sonuçların Açıklanacağı Tarih04/05/2020

A- GENEL ŞARTLAR
1-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.
(Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun alanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların , lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacak olup, lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.
C- MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)
2- Özgeçmiş
3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
6- ALES Belgesi Fotokopisi
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz
edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
NOT: Adaylar başvurularını “Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.
E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.
ÖNEMLİ NOT: İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web
sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ
Tel: (0 352) 207 66 66 - 45073
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

İLAN NOBİRİMİBÖL/ABD/ASD/PROGUNVANDRCADETAÇIKLAMA
1001Develi Hüseyin
Şahin MYO
AşçılıkÖğr. Gör.41Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Aşçılık Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık
Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 4 Yıl Deneyimli Olmak.
1002Develi Hüseyin
Şahin MYO
AşçılıkÖğr. Gör.41Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Aşçılık Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık
Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.
1003Develi Hüseyin Şahin MYOAşçılıkÖğr. Gör.41Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 2
Yıl Deneyimli Olmak.
1004Develi
Hüseyin Şahin MYO
Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖğr. Gör.41Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kamu Yönetimi Alanında Tezli
Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En az 5 Yıl Deneyimli Olmak.
1005Develi Hüseyin Şahin MYOBilgisayar ProgramcılığıÖğr. Gör.41Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyeti Sonrası Yükseköğretim Kurumlarında Alanında En Az 10 Yıl
Deneyimli Olmak.
1006Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYOGeleneksel El SanatlarıÖğr. Gör51Geleneksel El Sanatları veya Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Geleneksel El Sanatları veya Dekoratif Ürünler Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Ders Verme
Deneyimine Sahip Olmak.
1007Mustafa
Çıkrıkçıoğlu MYO
Grafik TasarımıÖğr. Gör71Grafik Tasarımı veya Matbaa Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarımı
Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında En Az 5 Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.
BİK İlan No:YOK792828
Şehir:Kayseri

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...