Kayseri Üniversitesi 1 Profesör alıyor - 20-04.2020 - Başvuran var mı ? - Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi
Sitemize hoşeldiniz.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
90 kez görüntülendi
Profesör kategorisinde (300 puan) tarafından

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kayseri Üniversitesi 1 Profesör alıyor

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı

BİK İlan No:YOK793058
Şehir:Kayseri

İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Eleman Sayısı:1

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.04.2020

Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan Metni

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur.

1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra
gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)
3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez)
4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
PROFESÖRLER İÇİN
- Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde)
Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.


Not:
- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. İlan süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İLAN
NO
BİRİMİBÖL/ABD/
ASD/PROG
UNVANDRCADETAÇIKLAMA
1001Uygulamalı
Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Finans YönetimiProfesör11Doçentliğini Muhasebe Alanında
Almış Olmak. İflas Erteleme Konusunda Çalışmaları Olmak.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...