Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi - Öğretim Üyesi için yeni soru ve cevaplar http://atamayap.com/index.php?qa=qa&qa_1=%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi Powered by Question2Answer Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi - 20.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=10&qa_1=k%C4%B1rg%C4%B1zistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-ba%C5%9Fvuran <h2>KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TÜRKİYE SAYMANLIĞI</h2><p><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>ILN01158428</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Ankara / Çankaya</td></tr><tr><td colspan="3">Yayınlandığı Gazeteler</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align:center"><hr></td></tr><tr><td>TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ</td><td></td><td style="text-align:right">06.04.2020</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>Eleman Sayısı:30</p><p>Aranılan Nitelik ve Unvan:Öğretim Üyesi</p><p>Başvuru Süresi:06 Nisan 2020 - 20 Nisan 2020</p><p>Son başvuru Tarihi:20.04.2020</p><p><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><table border="1" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="5" style="text-align:center"><p><span style="font-family:GN-Medium">KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ<br>2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL İLANI</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Birimi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Bölümü</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Türü</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Adedi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Alanı/Aranan Şartlar</span></td></tr><tr><td rowspan="7">Edebiyat Fakültesi</td><td rowspan="2">Eğitim Bilimleri</td><td rowspan="7">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">2</td><td>Özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Eğitim programları ve öğretimi alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td>Felsefe</td><td style="text-align:center">1</td><td>Felsefe tarihi ve teorisi konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td>Sosyoloji</td><td style="text-align:center">2</td><td>Genel Sosyoloji ve Metodoloji veya Sosyal Yapı ve Değişme alanında çalışmaları bulunmak; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasından en az ikisini sosyoloji alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td rowspan="3">Türkoloji</td><td style="text-align:center">1</td><td>Türk Dili alanında uzmanlaşmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Klasik Türk Edebiyatı alanında uzmanlaşmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Çağdaş Türk Lehçeleri alanında uzmanlaşmış olmak.</td></tr><tr><td rowspan="6">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td rowspan="2">Finans ve Bankacılık</td><td rowspan="6">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Muhasebe ve Finansman ABD doktora yapıp, doktora tezini ve çalışmalarını finans ve bankacılık alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Muhasebe ve Finansman ABD doktora yapıp, doktora tezini ve çalışmalarını muhasebe alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td>İktisat</td><td style="text-align:center">1</td><td>İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">İşletme</td><td style="text-align:center">1</td><td>Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmaları bulunmak</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Doktorasını İşletme veya Muhasebe-Finansman alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Uluslararası İlişkiler</td><td style="text-align:center">2</td><td>Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda İngilizce ders anlatabilecek düzeyde yeterliğe sahip olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">İlahiyat Fakültesi</td><td>İslam Bilimleri</td><td rowspan="2">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Hanefi-Maturidi Kelamı üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Din Bilimleri</td><td style="text-align:center">1</td><td>İslam eğitim tarihi ve özel öğretim yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">Mühendislik Fakültesi</td><td>Bilgisayar Mühendisliği</td><td rowspan="2">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Çevre Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td>Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">Veteriner Fakültesi</td><td rowspan="2">Veteriner</td><td rowspan="2">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Doğum/Jinekoloji ve Suni Tohumlama alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri verebilmek.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Patoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Ziraat Fakültesi</td><td>Tarla ve Bahçe Bitkileri</td><td>Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Tarla ve Bahçe Bitkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Turizm ve Otelcilik Y.O.</td><td>Turizm ve Otel İşletmeciliği</td><td>Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">2</td><td>Konaklama işletmeleri üzerine çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" style="text-align:justify">Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür (06-20 Nisan 2020). Başvurular, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.;<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Başvuru İçin Gerekli Belgeler:</span><br><br><span style="font-family:GN-Medium">Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için:</span>&nbsp;Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Okutman Kadrolarına Yapılacak Başvurular için:</span>&nbsp;Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Doktora/Yüksek Lisans/Mezuniyet ve denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,;<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Başvuru Adresleri:</span>&nbsp;Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C. Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Bişkek-Kırgızistan, Personel Dairesi Başkanlığı (Oda No: 112),<br><br><span style="font-family:GN-Medium">E-posta:</span>&nbsp;bilgi.personel@manas.edu.kg (başvuru belgelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz),<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Tel:</span>&nbsp;00996 (312) 49 27 81-82,<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Faks:</span>&nbsp;00996 (312) 54 19 35<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Not:</span>&nbsp;Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından, "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi" (<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat">http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat</a>) uyarınca değerlendirilecektir. İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.<br>* Başvuru Formuna (<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.manas.edu.kg/index.php/dokumanlar">http://www.manas.edu.kg/index.php/dokumanlar</a>) adresinden ulaşılabilir.<br><span style="font-family:GN-Medium">UYARI:</span>&nbsp;İlan metninde yer alan "Öğretim Üyesi" kadroları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39'uncu maddesi uyarınca Devlet Üniversitelerinden görevlendirilecek öğretim üyeleri içindir. Bu itibarla, açıktan veya Vakıf Üniversitelerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.</td></tr></tbody></table> Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=10&qa_1=k%C4%B1rg%C4%B1zistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-ba%C5%9Fvuran Mon, 06 Apr 2020 15:50:35 +0000 Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor http://atamayap.com/index.php?qa=9&qa_1=kapadokya-%C3%BCniversitesi-12-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor <p></p><p><img src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1544165360860.png" alt="KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"></p><p>Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor</p><h2>KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table border="0" cellpadding="0" style="width:257.5pt; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">BİK İlan No</span></p></td><td><p>:</p></td><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">YOK793041</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">Şehir</span></p></td><td><p>:</p></td><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">Nevşehir</span></p></td></tr></tbody></table><p><strong>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</strong></p><p style="text-align:right"></p><p><strong>Eleman Sayısı:</strong>12</p><p><strong>Resmî Gazete Yayım Tarihi:</strong>04.04.2020</p><p><strong>Başvuru Süresi:</strong>İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.</p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden</span></strong></h2><h3 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI</span></strong></h3><p>Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.</p><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;</span></strong><br>1. Başvuru formu<br>2. YÖK formatında özgeçmiş.<br>3. Yayın listesi.<br>4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)<br>5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.<br>6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.<br>7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.<br>8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.<br>9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.</p><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;</span></strong><br>1. Başvuru formu<br>2. YÖK formatında özgeçmiş.<br>3. Yayın listesi.<br>4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.<br>5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.<br>6. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).<br>7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.<br>8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Fakülte/Enstitü/Yüksekokul</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Bölüm/Program</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kadro Unvanı</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Özel Şartlar</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kadro Sayısı</span></strong></p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Profesör</p></td><td><p>Protetik diş tedavisi alanında doçent unvanı almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">2</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Doktora derecesini Anatomi alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Ortodonti alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Oral Diagnoz ve Radyoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Doktora derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Kilinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Doktora derecesini Patoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Biyokimya alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Pedodonti alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr></tbody></table><p></p><p></p> Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=9&qa_1=kapadokya-%C3%BCniversitesi-12-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor Sun, 05 Apr 2020 18:29:53 +0000 İstanbul Rumeli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor- 18.04.2020- Başvuran Var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=7&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran <h1 style="text-align: justify;">İstanbul Rumeli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor</h1><h2 style="text-align: justify;">İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align: justify;"><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">YOK793045</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Şehir</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">İstanbul</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align: justify;">Eleman Sayısı:15</p><p style="text-align: justify;">Resmî Gazete Yayım Tarihi: 04.04.2020</p><p style="text-align: justify;">Son başvuru Tarihi:18.04.2020</p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-family:GN-Medium">İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></h2><p style="text-align: justify;">Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.<br><span style="font-family:GN-Medium">İstenilen Belgeler</span><br>Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)<br>Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>YÖK Formatlı Özgeçmiş,<br>Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,<br>Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti<br>Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti<br>Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)<br>Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi<br>Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)<br>2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)<br>Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.<br>Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.<br>e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.<br><span style="font-family:GN-Medium">İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 04.04.2020<br>İLAN BİTİŞ TARİHİ : 18.04.2020</span><br>Duyurulur.</p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Fakülte</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Bölüm</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Unvan</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Sayısı</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">İlan Özel Şartı</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ</p></td><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi</p></td><td style="text-align:justify">Doçent</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Doktorasını Kamu Yönetimi Anabilim dalında tamamlamış olup, doçentlik unvanını siyasal hayat ve kurumlar alanından almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek Lisansını Maliye Teorisi, Doktorasını Mali Hukuk Anabilim dalında yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek Lisans ve Doktorasını Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında tamamlamış olmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="6"><p style="text-align: justify;">İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ</p></td><td style="text-align:justify">Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi</td><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak, Yüksek lisans ve doktorasını Kamu Yönetimi Anabilim Dalı-Siyaset ve Sosyal Bilimler bilim dalında yapmış olmak. Türk Siyasi Düşüncesi alanında bilimsel çalışması bulunmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"><p style="text-align: justify;">Uluslararası İlişkiler</p></td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Doktorasını İşletme Anabilim dalında tamamlamış olmak, Doçentliğini Kooperatifçilik Bilim dalında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamış olmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">Psikoloji</p></td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim dalında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek Lisansını Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalında, Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalından almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="text-align:justify">Egzersiz ve Spor</td><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">3</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek lisans ve doktorasını Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tamamlamış olmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU</p></td><td style="text-align:justify">Anestezi</td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Doçentliğini Sağlık Bilimleri alanında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Tıbbi Laboratuvar Teknikleri</td><td style="text-align:justify">Doçent</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Adli Bilimler Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak ve Doçentliğini Kimya alanında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Diş Protez Teknolojisi</td><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında Doktorasını yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=7&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran Sun, 05 Apr 2020 18:14:41 +0000