Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi - Öğretim Görevlisi için yeni soru ve cevaplar http://atamayap.com/index.php?qa=qa&qa_1=%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-atamalar%C4%B1 Powered by Question2Answer EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ilanına başvuran var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=16&qa_1=emniyet-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-akademisi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi-ilan%C4%B1na-ba%C5%9Fvuran <p><img alt="EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1552923531161.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1>Polis Akademisi Başkanlığına Öğretim Görevlisi Alınacak</h1><h2>EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI</h2><p><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK793285</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Ankara</td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p><a rel="nofollow" href="https://www.ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir">İnsan Kaynakları ilanı nedir?</a></p><p>Eleman Sayısı</p><p>:</p><p>1</p><p>Aranılan Nitelik ve Unvan</p><p>:</p><p>Öğretim Görevlisi</p><p><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><h2 style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU</span></h2><p style="text-align:justify"><br>Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsü Müdürlüğüne, Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde (1) Öğretim Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.</p><p><br>İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pa.edu.tr/">www.pa.edu.tr&nbsp;</a>adresinden ulaşılabilir.</p><p><br><span style="font-family:GN-Medium">Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;</span><br><span style="font-family:GN-Medium">İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo</span></p><table border="1" cellpadding="1" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Birimi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Alanı</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Unvan</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Sayısı</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Adaylarda Aranan Özel Şartlar</span></td></tr><tr><td>Trafik Enstitüsü Müdürlüğü</td><td>Halkla İlişkiler</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td>1</td><td>Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Alanında Yüksek Lisans M</td></tr></tbody></table> Atanma Şartları nelerdir http://atamayap.com/index.php?qa=16&qa_1=emniyet-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-akademisi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi-ilan%C4%B1na-ba%C5%9Fvuran Wed, 08 Apr 2020 20:44:47 +0000 Fenerbahçe Üniversitesi 24 Öğretim Görevlisi alacak -16.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=5&qa_1=fenerbah%C3%A7e-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak-ba%C5%9Fvuran <p><img alt="FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1556777430026.png"></p><h1>Fenerbahçe Üniversitesi 24 Öğretim Görevlisi alacak</h1><h2>FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı</p><table style="width:100%"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK792597</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>İstanbul</td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>&nbsp; <a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir"> </a></p><p>Eleman Sayısı:24</p><p>Resmî Gazete Yayım Tarihi:02.04.2020</p><p>Son başvuru Tarihi:16.04.2020</p><p>İlan Metni</p><h3 style="text-align:center"><strong>Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:</strong></h3><p style="text-align:justify">Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlileri alınacaktır.<br>09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.<br>Öğretim Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:<br>1) İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.<br>2) YÖK Formatlı Özgeçmiş<br>3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri<br>4) Lisans Transkripti<br>5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan)<br>6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi<br>7) Bir adet vesikalık fotoğraf<br>8) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge<br>9) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)<br>10) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,<br>11) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.<br>Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:<br>İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 02.04.2020<br>İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 16.04.2020<br>Ön Değerlendirme Tarihi : 17.04.2020<br>Giriş Sınavı Tarihi : 20.04.2020<br>Sonuç Açıklama Tarihi : 21.04.2020<br>Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr<br>İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr,<br>Tel : 0216 910 1907</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="text-align:center"><strong>AKADEMİK<br>BİRİM</strong></td><td style="text-align:center"><strong>PROGRAM</strong></td><td style="text-align:center"><strong>KADRO<br>SAYISI</strong></td><td style="text-align:center"><strong>KADRO<br>UNVANI</strong></td><td style="text-align:center"><strong>AÇIKLAMA</strong></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Ağız ve Diş Sağlığı</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Diş Protez Teknolojisi</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak veya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Ameliyathane Hizmetleri</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Anestezi</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Diyaliz</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>İç Hastalıkları veya Nefroloji alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>İlk ve Acil Yardım</td><td>2</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>İlk ve Acil Yardım</td><td>1</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Tıbbi Laboratuvar Teknikleri</td><td>2</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Radyoterapi</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji veya Radyoterapi alanında uzmanlığını almış olmak veya Radyoterapi Fiziği<br>alanında yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Tıbbi Görüntüleme Teknikleri</td><td>1</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olmak.</p></td></tr></tbody></table> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=5&qa_1=fenerbah%C3%A7e-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 22:05:01 +0000 Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı -17.04.2020 - Başvuran var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=3&qa_1=beykent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-ba%C5%9Fvuran <header><figure><img src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1542109718999.png" alt="BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"></figure><h1>Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı</h1><h2>BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2>&nbsp;</header><section class="detail-block"><header><span data-rel="#kunye" class="active detail-tab">Künye ve Kayıt Bilgileri</span> <span data-rel="#kanuni_dayanak" class="detail-tab">İlanın Kanuni Dayanağı</span></header><div class="detail-text detail-tab-content active" id="kunye"><div class="detail-text"><div class="row"><div class="column col-8"><table style="width:100%"><tbody><tr><td class="td-sub">BİK İlan No</td><td>:</td><td class="td-sub">YOK792823</td></tr><tr><td class="td-sub">Şehir</td><td>:</td><td class="td-sub">İstanbul</td></tr></tbody></table></div><div class="column col-16"><div class="crazy-box"><div class="table-div" style="width:100%;"><div class="tr"><div class="th">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</div><div class="td align-right-on-desktop">&nbsp; <a class="special-link" rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir"> </a></div></div><div class="tr"><div class="td">Eleman Sayısı:1</div></div><div class="tr"><div class="td">Resmî Gazete Yayım Tarihi:03.04.2020</div></div><div class="tr"><div class="td">Son başvuru Tarihi:17.04.2020</div></div></div></div></div></div></div></div></section><section class="event-box"><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/hesabim-takip-ettiklerim-ekle?adId=792823" class="page-button">&nbsp;</a><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/detay-personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-beykent-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-792823.html?searchText=#" style="display:inline-block;vertical-align: bottom"> </a></section><div style="display: relative;"></div><header id="detail-txt-header"><span>İlan Metni </span></header><div id="ad-text-div-id" class="normal-list"><h2 style="text-align: center;"><strong>Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><h2 style="text-align: center;"></h2><h3 style="text-align: center;"><strong>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI</strong></h3><p></p><p>Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.</p><p>Duyurulur.</p><table dir="ltr" cellpadding="0" border="1" style="background-color:#e6e6fa; border-style:hidden; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Meslek Yüksekokulu&quot;}">Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Radyoterapi&quot;}">Radyoterapi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek\n lisans mezunu olmak.&quot;}">Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek<br>lisans mezunu olmak.</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES: 70&quot;}">ALES: 70</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}">SAY</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}">Öğr. Gör.</td></tr></tbody></table><p>BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ<br>Duyuru Başlangıç Tarihi : 03.04.2020<br>Son Başvuru Tarihi : 17.04.2020<br>Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 20.04.2020<br>Giriş Sınavı Tarihi : 22.04.2020<br>Nihai Değerlendirme : 24.04.2020</p><p>Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</p><p><strong>İSTENEN BELGELER</strong><br>1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,<br>2- YÖK formatlı özgeçmiş.<br>3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)<br>5- Adli Sicil Kaydı Belgesi<br>6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)<br>7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.<br>8- ALES Belgesi<br>9-Yabancı Dil Belgesi<br>10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.<br>11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.<br>12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.</p><p>Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin <a rel="nofollow" href="http://www.beykent.edu.tr" target="_blank">www.beykent.edu.tr</a> web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p>Aday Başvuruları:<br>Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi<br>Yazı İşleri Müdürlüğü<br>Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19<br>34396 Sarıyer, İstanbul</p></div> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=3&qa_1=beykent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 21:57:57 +0000 Gümüşhane Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi alıyor- 22.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=2&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran <h1>Gümüşhane Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi alıyor</h1><h2>GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı</p><table style="width:100%"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK792824</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Gümüşhane</td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>Eleman Sayısı:17</p><p>Resmî Gazete Yayım Tarihi:03.04.2020</p><p>Son başvuru Tarihi:22.04.2020</p><p><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/hesabim-takip-ettiklerim-ekle?adId=792824">&nbsp;</a> <a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/detay-personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-gumushane-universitesi-17-ogretim-gorevlisi-aliyor-792824.html?searchText=#"> </a></p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong>Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><p>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.</p><p>İlan olunur.</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td>BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM</td><td>KADRO ADEDİ</td><td>DRC.</td><td>UNVAN</td><td>ALES</td><td>YDS<br>veya Eşdeğeri</td><td>ÖZEL ŞARTLAR</td></tr><tr><td>Şiran Sağlık Hizmetleri MYO / Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak,Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası Fizik Tedavi veya Ortopedi alanında en az 1 yıl<br>tecrübeye sahip olmak.</p></td></tr><tr><td>Şiran Sağlık Hizmetleri MYO / Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center"></td><td><p>Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2<br>yıl tecrübeye sahip olmak.</p></td></tr><tr><td>Şiran Sağlık Hizmetleri MYO / Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center"></td><td><p>Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek<br>lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Pr.</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İç Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Pr.</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup,<br>Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Pr.</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İç Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup, Ormancılık veya Çevre alanında veya Yapı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış<br>olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Mekatronik Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Spor Yönetimi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu olmak ve Hareket ve Antreman Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve herhangi bir Antrenörlük belgesine<br>sahip olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Spor Yönetimi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Spor Yöneticiliği lisans mezunu olmak<br>ve Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Spor Yönetimi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde veya işletme alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>İrfan Can Köse MYO/ Hukuk Bölümü/ Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İşletme Bölümü mezunu olup, İşletme anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyet sonrası işletme alanında 4 yıl tecrübeye sahip<br>olmak.</p></td></tr><tr><td>İrfan Can Köse MYO/ Hukuk Bölümü/ Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında tezli yüksek<br>lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>İrfan Can Köse MYO/ Hukuk Bölümü/ Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Kriminoloji ve Suç Önleme Bölümü lisans mezunu olup, bu alanda veya İşletme alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Torul MYO/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Optisyenlik Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış<br>olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO/ Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek<br>lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Rektörlük/ Yabancı Diller Bölümü</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">80</td><td><p>İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce), İngilizce Çevribilim alanlarının birinden lisans mezunu olmak; ve bu alanlardan birinden en az<br>tezli yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr></tbody></table><p><strong>BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ</strong><br>Duyuru Başlama Tarihi : 03/04/2020<br>Son Başvuru Tarihi : 22/04/2020<br>Ön Değerlendirme Tarihi : 27/04/2020<br>Sınav Giriş Tarihi : 30/04/2020 (Sınav Giriş Tarihinin salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda üniversitemiz<br>Sonuç Açıklama Tarihi : 04/05/2020 internet sayfasından duyuru yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.)<br>Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile<br>Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır.<br>Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gumushane.edu.tr">www.gumushane.edu.tr</a></p><p><strong>GENEL ŞARTLAR</strong></p><p>1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p>2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p>3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir</p><p>4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p><strong>ÖZEL ŞARTLAR</strong></p><p>1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p>2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p>3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans&lt;</p> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=2&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 21:27:31 +0000 Kayseri Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi - 17/04/2020- Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=1&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>Eleman Sayısı:7</p><p>Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.04.2020</p><p>Son başvuru Tarihi:17.04.2019</p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong>Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><p style="text-align:justify"><br>Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td><strong>İlan Tarihi</strong></td><td>03/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></td><td>17/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Ön Değerlendirme Tarihi</strong></td><td>24/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Sınav Tarihi</strong></td><td>29/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Sonuçların Açıklanacağı Tarih</strong></td><td>04/05/2020</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify"><strong>A- GENEL ŞARTLAR</strong><br>1-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,<br>b) ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.<br>- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.<br>(Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun alanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların , lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)</p><p>2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.<br>3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.<br>4- Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacak olup, lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.</p><p><strong>B- ÖZEL ŞARTLAR</strong><br>1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.<br><strong>C- MUAFİYET</strong><br>(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.<br>(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.<br><strong>D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER</strong><br>1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)<br>2- Özgeçmiş<br>3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi<br>4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi<br>5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi<br>6- ALES Belgesi Fotokopisi<br>7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi<br>8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)<br>9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)<br>10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)<br>11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)<br>NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz<br>edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.<br>Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.<br>- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları<br>yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.<br>NOT: Adaylar başvurularını “Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.<br>E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.<br>ÖNEMLİ NOT: İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web<br>sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)</p><p>Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ<br>Tel: (0 352) 207 66 66 - 45073<br>NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td><strong>İLAN NO</strong></td><td><strong>BİRİMİ</strong></td><td><strong>BÖL/ABD/ASD/PROG</strong></td><td><strong>UNVAN</strong></td><td><strong>DRC</strong></td><td><strong>ADET</strong></td><td><strong>AÇIKLAMA</strong></td></tr><tr><td>1001</td><td>Develi Hüseyin<br>Şahin MYO</td><td>Aşçılık</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Aşçılık Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık<br>Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 4 Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1002</td><td>Develi Hüseyin<br>Şahin MYO</td><td>Aşçılık</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Aşçılık Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık<br>Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1003</td><td>Develi Hüseyin Şahin MYO</td><td>Aşçılık</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 2<br>Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1004</td><td>Develi<br>Hüseyin Şahin MYO</td><td>Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kamu Yönetimi Alanında Tezli<br>Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En az 5 Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1005</td><td>Develi Hüseyin Şahin MYO</td><td>Bilgisayar Programcılığı</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyeti Sonrası Yükseköğretim Kurumlarında Alanında En Az 10 Yıl<br>Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1006</td><td>Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO</td><td>Geleneksel El Sanatları</td><td>Öğr. Gör</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Geleneksel El Sanatları veya Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Geleneksel El Sanatları veya Dekoratif Ürünler Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Ders Verme<br>Deneyimine Sahip Olmak.</td></tr><tr><td>1007</td><td>Mustafa<br>Çıkrıkçıoğlu MYO</td><td>Grafik Tasarımı</td><td>Öğr. Gör</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">1</td><td>Grafik Tasarımı veya Matbaa Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarımı<br>Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında En Az 5 Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.</td></tr></tbody></table><table style="width:100%"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK792828</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Kayseri</td></tr></tbody></table> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=1&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-2020-ba%C5%9Fvuran-var Fri, 03 Apr 2020 21:20:47 +0000