Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi - Doktor Öğretim Üyesi için yeni soru ve cevaplar http://atamayap.com/index.php?qa=qa&qa_1=doktor-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi Powered by Question2Answer Kayseri Üniversitesi 1 Dr. Öğretim Üyesi alıyor - 20-04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=13&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"><img alt="KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1545296795281.png" style="height:auto !important; margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Kayseri Üniversitesi 1 Dr. Öğretim Üyesi alıyor</h1><h2 style="text-align:justify">KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align:justify">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">:</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">YOK793058</td></tr><tr><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">Şehir</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">:</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">Kayseri</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align:justify">Eleman Sayısı:1</p><p style="text-align:justify">Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.04.2020</p><p style="text-align:justify">Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.</p><p style="text-align:justify">İlan Metni</p><h2 style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden</span></h2><p style="text-align:justify"><br>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur.</p><p style="text-align:justify">1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.<br>2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra<br>gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)<br>3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez)<br>4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.<br>5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.<br>6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.<br>7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.<br>8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.<br>&nbsp;</p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN</span><br>- Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.<br>- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.<br>- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına/<br>Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi adayları Personel Daire Başkanlığına/Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim edeceklerdir.<br>Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı<br>dil sınavından fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.<br><span style="font-family:GN-Medium">Not:</span><br>- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.<br>- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. İlan süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.</p> Doktor Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=13&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:07:58 +0000