Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi - Profesör için yeni soru ve cevaplar http://atamayap.com/index.php?qa=qa&qa_1=profes%C3%B6r Powered by Question2Answer Trakya Üniversitesi Profesör alım ilanı -20.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=14&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"></p><p style="text-align:justify"><img alt="TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1553061054629.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı</h1><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:18.0pt">TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</span></strong></p><p style="text-align:justify">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table border="0" cellpadding="0" style="width:254.0pt"><tbody><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">BİK İlan No</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">:</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">YOK793057</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">Şehir</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">:</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">Edirne</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</span></strong></p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">&nbsp;</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Eleman Sayısı:</span></strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">8</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Resmî Gazete Yayım Tarihi:</span></strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">06.04.2020</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Son başvuru Tarihi:</span></strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">20.04.2020</span></p><p style="text-align:justify">İlan Metni</p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:18.0pt">Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili<br>Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.<br>Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde<br>vereceklerdir.<br>Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.<br>Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.<br>Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.<br>Not: Doçentler için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne <a href="https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme" rel="nofollow" target="_blank">https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme</a> adresinden ulaşılabilir.</span></p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">Prof.</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">Doç.</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">Dr. Öğr. Üyesi</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">ÖZEL ŞARTLAR</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">ECZACILIK FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">BİYOKİMYA</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Biyokimya alanında Doçent olup, miRNA konusunda çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">EĞİTİM FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">ALMAN DİLİ EĞİTİMİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Almanca Eğitiminde Öğrenme Stratejileri, Hata Analizi ve Metin Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Bilimin Doğası, Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Kullanımı ve Sorgulayıcı Araştırmaya dayalı öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">FEN FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">ANORGANİK KİMYA</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Termal Analiz, Platin Grubu, Azometin ve<br>Tetrazolium Kompleksleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Devirli, Sabit-Devirli, Kuantum ve Devirli DNA kolları üzerine çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">UYGULAMALI MATEMATİK</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Gecikmeli Kısmi Diferensiyal Denklemlerin Kararlılığı ve Sonlu Fark Şemaları Yöntemiyle Çözümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">UYGULAMALI MATEMATİK</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Kuantum İntegrallenebilir Sistemler, Lie grupları ve Schrödinger Denklemi ile ilgili Çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Sosyal Politika alanında Doçent olup, Endüstri İlişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify"></p><p style="text-align:justify"></p> Profesör http://atamayap.com/index.php?qa=14&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:23:21 +0000 Kayseri Üniversitesi 1 Profesör alıyor - 20-04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=12&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1yor-20-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"><img alt="KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1545296795281.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Kayseri Üniversitesi 1 Profesör&nbsp;alıyor</h1><h2 style="text-align:justify">KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align:justify"><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">YOK793058</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Şehir</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">Kayseri</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align:justify">Eleman Sayısı:1</p><p style="text-align:justify">Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.04.2020</p><p style="text-align:justify">Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.</p><p style="text-align:justify"><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><h2 style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden</span></h2><p style="text-align:justify"><br>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur.</p><p style="text-align:justify">1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.<br>2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra<br>gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)<br>3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez)<br>4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.<br>5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.<br>6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.<br>7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.<br>8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.<br><span style="font-family:GN-Medium">PROFESÖRLER İÇİN</span><br>- Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.<br>- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde)<br>Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.<br>- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.</p><p style="text-align:justify"><br><span style="font-family:GN-Medium">Not:</span><br>- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.<br>- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. İlan süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.</p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">İLAN<br>NO</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">BİRİMİ</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">BÖL/ABD/<br>ASD/PROG</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">UNVAN</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">DRC</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">ADET</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">AÇIKLAMA</span></td></tr><tr><td style="text-align:justify">1001</td><td style="text-align:justify">Uygulamalı<br>Bilimler Fakültesi</td><td style="text-align:justify">Muhasebe ve Finans Yönetimi</td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify">1</td><td style="text-align:justify">1</td><td style="text-align:justify">Doçentliğini Muhasebe Alanında<br>Almış Olmak. İflas Erteleme Konusunda Çalışmaları Olmak.</td></tr></tbody></table> Profesör http://atamayap.com/index.php?qa=12&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1yor-20-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:04:58 +0000