Kadro İlanları Üzerine Paylaşım Sitesi - Yeni soru ve cevaplar http://atamayap.com/index.php?qa=qa Powered by Question2Answer EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ilanına başvuran var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=16&qa_1=emniyet-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-akademisi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi-ilan%C4%B1na-ba%C5%9Fvuran <p><img alt="EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1552923531161.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1>Polis Akademisi Başkanlığına Öğretim Görevlisi Alınacak</h1><h2>EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI</h2><p><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK793285</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Ankara</td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p><a rel="nofollow" href="https://www.ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir">İnsan Kaynakları ilanı nedir?</a></p><p>Eleman Sayısı</p><p>:</p><p>1</p><p>Aranılan Nitelik ve Unvan</p><p>:</p><p>Öğretim Görevlisi</p><p><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><h2 style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU</span></h2><p style="text-align:justify"><br>Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsü Müdürlüğüne, Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde (1) Öğretim Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.</p><p><br>İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pa.edu.tr/">www.pa.edu.tr&nbsp;</a>adresinden ulaşılabilir.</p><p><br><span style="font-family:GN-Medium">Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;</span><br><span style="font-family:GN-Medium">İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo</span></p><table border="1" cellpadding="1" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Birimi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Alanı</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Unvan</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Sayısı</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Adaylarda Aranan Özel Şartlar</span></td></tr><tr><td>Trafik Enstitüsü Müdürlüğü</td><td>Halkla İlişkiler</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td>1</td><td>Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Alanında Yüksek Lisans M</td></tr></tbody></table> Atanma Şartları nelerdir http://atamayap.com/index.php?qa=16&qa_1=emniyet-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-akademisi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi-ilan%C4%B1na-ba%C5%9Fvuran Wed, 08 Apr 2020 20:44:47 +0000 Trakya Üniversitesi Doçent alım ilanı -20.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=15&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-do%C3%A7ent-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-20-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"><img alt="TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1553061054629.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı</h1><h2 style="text-align:justify">TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align:justify"><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:338.656px"><tbody><tr><td style="text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">YOK793057</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Şehir</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">Edirne</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align:justify">Eleman Sayısı:11</p><p style="text-align:justify">Resmî Gazete Yayım Tarihi:06.04.2020</p><p style="text-align:justify">Son başvuru Tarihi:20.04.2020</p><p style="text-align:justify"><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><h2 style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></h2><p style="text-align:justify">Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili<br>Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.<br>Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde<br>vereceklerdir.<br>Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.<br>Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.<br>Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.<br>Not: Doçentler için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne <a href="https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme" rel="nofollow" target="_blank">https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme</a> adresinden ulaşılabilir.</p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Prof.</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Doç.</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Dr. Öğr. Üyesi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">ÖZEL ŞARTLAR</span></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">MİMARLIK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td>PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM</td><td></td><td>1</td><td></td><td><p><span style="color:#575757; font-family:GN-Book,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Peyzaj Mimarlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.</span></span></p></td></tr></tbody></table><p></p> Doçent http://atamayap.com/index.php?qa=15&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-do%C3%A7ent-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-20-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:27:42 +0000 Trakya Üniversitesi Profesör alım ilanı -20.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=14&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"></p><p style="text-align:justify"><img alt="TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1553061054629.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı</h1><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:18.0pt">TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</span></strong></p><p style="text-align:justify">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table border="0" cellpadding="0" style="width:254.0pt"><tbody><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">BİK İlan No</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">:</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">YOK793057</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">Şehir</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">:</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif; font-size:12.0pt">Edirne</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</span></strong></p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">&nbsp;</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Eleman Sayısı:</span></strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">8</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Resmî Gazete Yayım Tarihi:</span></strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">06.04.2020</span></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Son başvuru Tarihi:</span></strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">20.04.2020</span></p><p style="text-align:justify">İlan Metni</p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:18.0pt">Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili<br>Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.<br>Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde<br>vereceklerdir.<br>Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.<br>Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.<br>Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.<br>Not: Doçentler için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne <a href="https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme" rel="nofollow" target="_blank">https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme</a> adresinden ulaşılabilir.</span></p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">Prof.</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">Doç.</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">Dr. Öğr. Üyesi</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif; font-size:12.0pt">ÖZEL ŞARTLAR</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">ECZACILIK FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">BİYOKİMYA</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Biyokimya alanında Doçent olup, miRNA konusunda çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">EĞİTİM FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">ALMAN DİLİ EĞİTİMİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Almanca Eğitiminde Öğrenme Stratejileri, Hata Analizi ve Metin Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Bilimin Doğası, Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Kullanımı ve Sorgulayıcı Araştırmaya dayalı öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">FEN FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">ANORGANİK KİMYA</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Termal Analiz, Platin Grubu, Azometin ve<br>Tetrazolium Kompleksleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Devirli, Sabit-Devirli, Kuantum ve Devirli DNA kolları üzerine çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">UYGULAMALI MATEMATİK</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Gecikmeli Kısmi Diferensiyal Denklemlerin Kararlılığı ve Sonlu Fark Şemaları Yöntemiyle Çözümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">UYGULAMALI MATEMATİK</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Kuantum İntegrallenebilir Sistemler, Lie grupları ve Schrödinger Denklemi ile ilgili Çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr><tr><td colspan="5"><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ</span></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ</span></p></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">1</span></p></td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify"></td><td><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; font-size:12.0pt">Sosyal Politika alanında Doçent olup, Endüstri İlişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify"></p><p style="text-align:justify"></p> Profesör http://atamayap.com/index.php?qa=14&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:23:21 +0000 Kayseri Üniversitesi 1 Dr. Öğretim Üyesi alıyor - 20-04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=13&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"><img alt="KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1545296795281.png" style="height:auto !important; margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Kayseri Üniversitesi 1 Dr. Öğretim Üyesi alıyor</h1><h2 style="text-align:justify">KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align:justify">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">:</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">YOK793058</td></tr><tr><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">Şehir</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">:</td><td style="border-color:#e0e0e0; text-align:justify">Kayseri</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align:justify">Eleman Sayısı:1</p><p style="text-align:justify">Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.04.2020</p><p style="text-align:justify">Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.</p><p style="text-align:justify">İlan Metni</p><h2 style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden</span></h2><p style="text-align:justify"><br>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur.</p><p style="text-align:justify">1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.<br>2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra<br>gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)<br>3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez)<br>4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.<br>5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.<br>6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.<br>7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.<br>8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.<br>&nbsp;</p><p style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN</span><br>- Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.<br>- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.<br>- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına/<br>Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi adayları Personel Daire Başkanlığına/Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim edeceklerdir.<br>Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı<br>dil sınavından fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.<br><span style="font-family:GN-Medium">Not:</span><br>- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.<br>- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. İlan süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.</p> Doktor Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=13&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:07:58 +0000 Kayseri Üniversitesi 1 Profesör alıyor - 20-04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=12&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1yor-20-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p style="text-align:justify"><img alt="KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1545296795281.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align:justify">Kayseri Üniversitesi 1 Profesör&nbsp;alıyor</h1><h2 style="text-align:justify">KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align:justify"><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">YOK793058</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Şehir</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">Kayseri</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align:justify">Eleman Sayısı:1</p><p style="text-align:justify">Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.04.2020</p><p style="text-align:justify">Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.</p><p style="text-align:justify"><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><h2 style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden</span></h2><p style="text-align:justify"><br>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur.</p><p style="text-align:justify">1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.<br>2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra<br>gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)<br>3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez)<br>4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.<br>5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.<br>6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.<br>7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.<br>8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.<br><span style="font-family:GN-Medium">PROFESÖRLER İÇİN</span><br>- Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.<br>- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde)<br>Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.<br>- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.</p><p style="text-align:justify"><br><span style="font-family:GN-Medium">Not:</span><br>- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.<br>- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. İlan süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.</p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">İLAN<br>NO</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">BİRİMİ</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">BÖL/ABD/<br>ASD/PROG</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">UNVAN</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">DRC</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">ADET</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">AÇIKLAMA</span></td></tr><tr><td style="text-align:justify">1001</td><td style="text-align:justify">Uygulamalı<br>Bilimler Fakültesi</td><td style="text-align:justify">Muhasebe ve Finans Yönetimi</td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify">1</td><td style="text-align:justify">1</td><td style="text-align:justify">Doçentliğini Muhasebe Alanında<br>Almış Olmak. İflas Erteleme Konusunda Çalışmaları Olmak.</td></tr></tbody></table> Profesör http://atamayap.com/index.php?qa=12&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-profes%C3%B6r-al%C4%B1yor-20-2020-ba%C5%9Fvuran-var Mon, 06 Apr 2020 16:04:58 +0000 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Okutman- 20.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=11&qa_1=k%C4%B1rg%C4%B1zistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-okutman-ba%C5%9Fvuran <h2></h2><p></p><p style="text-align: justify;"><img alt="KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TÜRKİYE SAYMANLIĞI" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1554216453415.png" style="margin:0px; width:124px"></p><h1 style="text-align: justify;">Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Okutman Alacak</h1><h2 style="text-align: justify;">KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TÜRKİYE SAYMANLIĞI</h2><h2 style="text-align: justify;"></h2><p style="text-align: justify;"><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">ILN01158428</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Şehir</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">Ankara / Çankaya</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align:justify">Yayınlandığı Gazeteler</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align:center"><hr></td></tr><tr><td style="text-align:justify">TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ</td><td style="text-align:justify"></td><td style="text-align:justify">06.04.2020</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align:justify"></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align: justify;">Eleman Sayısı:30</p><p style="text-align: justify;">Aranılan Nitelik ve Unvan:Okutman</p><p style="text-align: justify;">Başvuru Süresi:06 Nisan 2020 - 20 Nisan 2020</p><p style="text-align: justify;">Son başvuru Tarihi:20.04.2020</p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><table border="1" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="5" style="text-align:center"><p style="text-align: justify;"><span style="font-family:GN-Medium">KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ<br>2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL İLANI</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Birimi</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Bölümü</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Türü</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Adedi</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Alanı/Aranan Şartlar</span></td></tr><tr><td style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Yabancı Diller Y.O.</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dil Hazırlık</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Okutman (Türkçe)</span></td><td style="text-align:justify">5</td><td style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak,</span><br><span style="font-size:16px">Alanında ALES veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan sınavlardan en az 60 puana sahip olmak,</span><br><span style="font-size:16px">YDS/YÖKDİL veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından en az 50 puana sahip olmak,</span><br><span style="font-size:16px">Mezuniyetten sonra alanında en az üç yıllık mesleki deneyim sahibi veya Yüksek Lisans mezunu olmak.</span></td></tr></tbody></table><p></p> Okutman http://atamayap.com/index.php?qa=11&qa_1=k%C4%B1rg%C4%B1zistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-okutman-ba%C5%9Fvuran Mon, 06 Apr 2020 15:56:04 +0000 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi - 20.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=10&qa_1=k%C4%B1rg%C4%B1zistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-ba%C5%9Fvuran <h2>KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TÜRKİYE SAYMANLIĞI</h2><p><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>ILN01158428</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Ankara / Çankaya</td></tr><tr><td colspan="3">Yayınlandığı Gazeteler</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align:center"><hr></td></tr><tr><td>TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ</td><td></td><td style="text-align:right">06.04.2020</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>Eleman Sayısı:30</p><p>Aranılan Nitelik ve Unvan:Öğretim Üyesi</p><p>Başvuru Süresi:06 Nisan 2020 - 20 Nisan 2020</p><p>Son başvuru Tarihi:20.04.2020</p><p><span style="background-color:#ffffff">İlan Metni</span></p><table border="1" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="5" style="text-align:center"><p><span style="font-family:GN-Medium">KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ<br>2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL İLANI</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Birimi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Bölümü</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Türü</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Adedi</span></td><td style="text-align:center"><span style="font-family:GN-Medium">Alanı/Aranan Şartlar</span></td></tr><tr><td rowspan="7">Edebiyat Fakültesi</td><td rowspan="2">Eğitim Bilimleri</td><td rowspan="7">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">2</td><td>Özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Eğitim programları ve öğretimi alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td>Felsefe</td><td style="text-align:center">1</td><td>Felsefe tarihi ve teorisi konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td>Sosyoloji</td><td style="text-align:center">2</td><td>Genel Sosyoloji ve Metodoloji veya Sosyal Yapı ve Değişme alanında çalışmaları bulunmak; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasından en az ikisini sosyoloji alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td rowspan="3">Türkoloji</td><td style="text-align:center">1</td><td>Türk Dili alanında uzmanlaşmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Klasik Türk Edebiyatı alanında uzmanlaşmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Çağdaş Türk Lehçeleri alanında uzmanlaşmış olmak.</td></tr><tr><td rowspan="6">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td rowspan="2">Finans ve Bankacılık</td><td rowspan="6">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Muhasebe ve Finansman ABD doktora yapıp, doktora tezini ve çalışmalarını finans ve bankacılık alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Muhasebe ve Finansman ABD doktora yapıp, doktora tezini ve çalışmalarını muhasebe alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td>İktisat</td><td style="text-align:center">1</td><td>İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">İşletme</td><td style="text-align:center">1</td><td>Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmaları bulunmak</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Doktorasını İşletme veya Muhasebe-Finansman alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Uluslararası İlişkiler</td><td style="text-align:center">2</td><td>Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda İngilizce ders anlatabilecek düzeyde yeterliğe sahip olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">İlahiyat Fakültesi</td><td>İslam Bilimleri</td><td rowspan="2">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Hanefi-Maturidi Kelamı üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Din Bilimleri</td><td style="text-align:center">1</td><td>İslam eğitim tarihi ve özel öğretim yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">Mühendislik Fakültesi</td><td>Bilgisayar Mühendisliği</td><td rowspan="2">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Çevre Mühendisliği</td><td style="text-align:center">1</td><td>Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td rowspan="2">Veteriner Fakültesi</td><td rowspan="2">Veteriner</td><td rowspan="2">Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Doğum/Jinekoloji ve Suni Tohumlama alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri verebilmek.</td></tr><tr><td style="text-align:center">1</td><td>Patoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Ziraat Fakültesi</td><td>Tarla ve Bahçe Bitkileri</td><td>Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">1</td><td>Tarla ve Bahçe Bitkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td>Turizm ve Otelcilik Y.O.</td><td>Turizm ve Otel İşletmeciliği</td><td>Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:center">2</td><td>Konaklama işletmeleri üzerine çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" style="text-align:justify">Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür (06-20 Nisan 2020). Başvurular, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.;<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Başvuru İçin Gerekli Belgeler:</span><br><br><span style="font-family:GN-Medium">Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için:</span>&nbsp;Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Okutman Kadrolarına Yapılacak Başvurular için:</span>&nbsp;Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Doktora/Yüksek Lisans/Mezuniyet ve denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,;<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Başvuru Adresleri:</span>&nbsp;Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C. Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Bişkek-Kırgızistan, Personel Dairesi Başkanlığı (Oda No: 112),<br><br><span style="font-family:GN-Medium">E-posta:</span>&nbsp;bilgi.personel@manas.edu.kg (başvuru belgelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz),<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Tel:</span>&nbsp;00996 (312) 49 27 81-82,<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Faks:</span>&nbsp;00996 (312) 54 19 35<br><br><span style="font-family:GN-Medium">Not:</span>&nbsp;Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından, "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi" (<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat">http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat</a>) uyarınca değerlendirilecektir. İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.<br>* Başvuru Formuna (<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.manas.edu.kg/index.php/dokumanlar">http://www.manas.edu.kg/index.php/dokumanlar</a>) adresinden ulaşılabilir.<br><span style="font-family:GN-Medium">UYARI:</span>&nbsp;İlan metninde yer alan "Öğretim Üyesi" kadroları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39'uncu maddesi uyarınca Devlet Üniversitelerinden görevlendirilecek öğretim üyeleri içindir. Bu itibarla, açıktan veya Vakıf Üniversitelerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.</td></tr></tbody></table> Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=10&qa_1=k%C4%B1rg%C4%B1zistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-ba%C5%9Fvuran Mon, 06 Apr 2020 15:50:35 +0000 Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor http://atamayap.com/index.php?qa=9&qa_1=kapadokya-%C3%BCniversitesi-12-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor <p></p><p><img src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1544165360860.png" alt="KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"></p><p>Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor</p><h2>KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table border="0" cellpadding="0" style="width:257.5pt; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">BİK İlan No</span></p></td><td><p>:</p></td><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">YOK793041</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">Şehir</span></p></td><td><p>:</p></td><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">Nevşehir</span></p></td></tr></tbody></table><p><strong>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</strong></p><p style="text-align:right"></p><p><strong>Eleman Sayısı:</strong>12</p><p><strong>Resmî Gazete Yayım Tarihi:</strong>04.04.2020</p><p><strong>Başvuru Süresi:</strong>İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.</p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden</span></strong></h2><h3 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI</span></strong></h3><p>Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.</p><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;</span></strong><br>1. Başvuru formu<br>2. YÖK formatında özgeçmiş.<br>3. Yayın listesi.<br>4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)<br>5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.<br>6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.<br>7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.<br>8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.<br>9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.</p><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;</span></strong><br>1. Başvuru formu<br>2. YÖK formatında özgeçmiş.<br>3. Yayın listesi.<br>4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.<br>5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.<br>6. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).<br>7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.<br>8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Fakülte/Enstitü/Yüksekokul</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Bölüm/Program</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kadro Unvanı</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Özel Şartlar</span></strong></p></td><td><p><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kadro Sayısı</span></strong></p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Profesör</p></td><td><p>Protetik diş tedavisi alanında doçent unvanı almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">2</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Doktora derecesini Anatomi alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Ortodonti alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Oral Diagnoz ve Radyoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Doktora derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Kilinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Doktora derecesini Patoloji alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Biyokimya alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Pedodonti alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr><tr><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi</p></td><td><p>Diş Hekimliği</p></td><td><p>Dr. Öğr. Üyesi</p></td><td><p>Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi alanında almış olmak.</p></td><td><p style="text-align:center">1</p></td></tr></tbody></table><p></p><p></p> Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=9&qa_1=kapadokya-%C3%BCniversitesi-12-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor Sun, 05 Apr 2020 18:29:53 +0000 İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor-18.04.2020- Başvuran var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=8&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ba%C5%9Fvuran <h1>İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi&nbsp;alıyor</h1><h2>İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</p><table border="0" cellpadding="0" style="width:257.5pt"><tbody><tr><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">BİK İlan No</span></p></td><td><p>:</p></td><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">YOK793044</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">Şehir</span></p></td><td><p>:</p></td><td><p><span style="font-family:&quot;GN-Bold&quot;,serif">İstanbul</span></p></td></tr></tbody></table><p><strong>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</strong></p><p><strong>Eleman Sayısı:</strong>15</p><p><strong>Resmî Gazete Yayım Tarihi:</strong>04.04.2020</p><p><strong>Son başvuru Tarihi:</strong>18.04.2020</p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></strong></h2><p></p><p style="text-align:justify">Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.<br><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">İstenilen Belgeler:</span></strong><br>Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)<br>Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>YÖK Formatlı Özgeçmiş,<br>Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,<br>Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,<br>Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,<br>Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,<br><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">ALES Sonuç Belgesi,</span></strong><br>Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversiteler arası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) Tecrübe şartı aranan programlara başvuru yapacak adaylardan hizmet dökümü belgesi istenilmektedir.<br><br>Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.<br>e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday tek Bölüm / Programa başvuru yapabilecektir.</p><p></p><p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 04.04.2020</span></strong><br><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif"><strong>İLAN BİTİŞ TARİHİ : 18.04.2020</strong></span><br>ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 21.04.2020<br>GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 24.04.2020<br>SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.04.2020<br>Sonuçlar web sitemizde <a href="https://rumeli.edu.tr/tr/duyurular" rel="nofollow" target="_blank">https://rumeli.edu.tr/tr/duyurular</a> adresinde yayımlanacaktır.<br>İlan olunur.</p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Fakülte</span></strong></p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Bölüm</span></strong></p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Unvan</span></strong></p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">Kadro Sayısı</span></strong></p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">İlan Özel Şartı</span></strong></p></td></tr><tr><td rowspan="5"><p>İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ</p></td><td rowspan="2"><p>Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi</p></td><td><p>Araştırma Görevlisi</p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">1</span></strong></p></td><td><p style="text-align:justify">Lisans ve tezli yüksek lisansını Kamu Yönetimi alanında tamamlamış olmak. Alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yarıyıl çalışmış olmak. ALES Eşit<br>Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr><tr><td><p>Araştırma Görevlisi</p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">1</span></strong></p></td><td><p style="text-align:justify">Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yarıyıl çalışmış olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr><tr><td><p>Uluslararası İlişkiler</p></td><td><p>Araştırma Görevlisi</p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">2</span></strong></p></td><td><p style="text-align:justify">Uluslararası İlişkiler lisans programı mezunu olmak ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>Psikoloji</p></td></tr><tr><td><p>Araştırma Görevlisi</p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">1</span></strong></p></td><td><p style="text-align:justify">Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisansını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış ya da yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr><tr><td><p>MÜHENDİSLİK ve<br>MİMARLIK FAKÜLTESİ</p></td><td><p>Bilgisayar Mühendisliği</p></td><td><p>Araştırma Görevlisi</p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">1</span></strong></p></td><td><p style="text-align:justify">Bilgisayar Mühendisliği lisans programı mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES Sayısal puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr><tr><td><p>SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</p></td><td><p>Egzersiz ve Spor</p></td><td><p>Araştırma Görevlisi</p></td><td><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;GN-Medium&quot;,serif">1</span></strong></p></td><td><p style="text-align:justify">Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor veya Spor Bilimleri alanında tamamlamış olmak. Spor Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES sınavının herhangi bir puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr></tbody></table><p></p> Araştırma Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=8&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ba%C5%9Fvuran Sun, 05 Apr 2020 18:22:57 +0000 İstanbul Rumeli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor- 18.04.2020- Başvuran Var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=7&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran <h1 style="text-align: justify;">İstanbul Rumeli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor</h1><h2 style="text-align: justify;">İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p style="text-align: justify;"><span style="background-color:#ffffff">Künye ve Kayıt Bilgileri&nbsp;İlanın Kanuni Dayanağı</span></p><table style="width:343.328px"><tbody><tr><td style="text-align:justify">BİK İlan No</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">YOK793045</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Şehir</td><td style="text-align:justify">:</td><td style="text-align:justify">İstanbul</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p style="text-align: justify;">Eleman Sayısı:15</p><p style="text-align: justify;">Resmî Gazete Yayım Tarihi: 04.04.2020</p><p style="text-align: justify;">Son başvuru Tarihi:18.04.2020</p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-family:GN-Medium">İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:</span></h2><p style="text-align: justify;">Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.<br><span style="font-family:GN-Medium">İstenilen Belgeler</span><br>Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)<br>Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>YÖK Formatlı Özgeçmiş,<br>Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,<br>Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti<br>Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti<br>Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)<br>Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi<br>Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)<br>2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)<br>Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.<br>Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.<br>e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.<br><span style="font-family:GN-Medium">İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 04.04.2020<br>İLAN BİTİŞ TARİHİ : 18.04.2020</span><br>Duyurulur.</p><table border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Fakülte</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Bölüm</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Unvan</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">Kadro Sayısı</span></td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">İlan Özel Şartı</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ</p></td><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi</p></td><td style="text-align:justify">Doçent</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Doktorasını Kamu Yönetimi Anabilim dalında tamamlamış olup, doçentlik unvanını siyasal hayat ve kurumlar alanından almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek Lisansını Maliye Teorisi, Doktorasını Mali Hukuk Anabilim dalında yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek Lisans ve Doktorasını Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında tamamlamış olmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="6"><p style="text-align: justify;">İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ</p></td><td style="text-align:justify">Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi</td><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak, Yüksek lisans ve doktorasını Kamu Yönetimi Anabilim Dalı-Siyaset ve Sosyal Bilimler bilim dalında yapmış olmak. Türk Siyasi Düşüncesi alanında bilimsel çalışması bulunmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"><p style="text-align: justify;">Uluslararası İlişkiler</p></td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Doktorasını İşletme Anabilim dalında tamamlamış olmak, Doçentliğini Kooperatifçilik Bilim dalında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamış olmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">Psikoloji</p></td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim dalında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek Lisansını Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalında, Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalından almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="text-align:justify">Egzersiz ve Spor</td><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">3</span></td><td style="text-align:justify">Yüksek lisans ve doktorasını Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tamamlamış olmak.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"><p style="text-align: justify;">SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU</p></td><td style="text-align:justify">Anestezi</td><td style="text-align:justify">Profesör</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Doçentliğini Sağlık Bilimleri alanında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Tıbbi Laboratuvar Teknikleri</td><td style="text-align:justify">Doçent</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Adli Bilimler Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak ve Doçentliğini Kimya alanında almış olmak.</td></tr><tr><td style="text-align:justify">Diş Protez Teknolojisi</td><td style="text-align:justify">Doktor Öğretim Üyesi</td><td style="text-align:justify"><span style="font-family:GN-Medium">1</span></td><td style="text-align:justify">Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında Doktorasını yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğretim Üyesi http://atamayap.com/index.php?qa=7&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran Sun, 05 Apr 2020 18:14:41 +0000 İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı - 11.04-2020- Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=6&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ba%C5%9Fvuran <header><figure><img src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1549953227592.png" alt="İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"></figure><h1>İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı</h1><h2>İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2>&nbsp;</header><section class="detail-block"><header><span data-rel="#kunye" class="active detail-tab">Künye ve Kayıt Bilgileri</span> <span data-rel="#kanuni_dayanak" class="detail-tab">İlanın Kanuni Dayanağı</span></header><div class="detail-text detail-tab-content active" id="kunye"><div class="detail-text"><div class="row"><div class="column col-8"><table style="width:100%"><tbody><tr><td class="td-sub">BİK İlan No</td><td>:</td><td class="td-sub">YOK792027</td></tr><tr><td class="td-sub">Şehir</td><td>:</td><td class="td-sub">İstanbul</td></tr></tbody></table></div><div class="column col-16"><div class="crazy-box"><div class="table-div" style="width:100%;"><div class="tr"><div class="th">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</div><div class="td align-right-on-desktop">&nbsp; <a class="special-link" rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir"> </a></div></div><div class="tr"><div class="td">Eleman Sayısı:1</div></div><div class="tr"><div class="td">Resmî Gazete Yayım Tarihi:28.03.2020</div></div><div class="tr"><div class="td">Son başvuru Tarihi:11.04.2020</div></div></div></div></div></div></div></div></section><section class="event-box"><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/hesabim-takip-ettiklerim-ekle?adId=792027" class="page-button">&nbsp;</a><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/detay-personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-istanbul-rumeli-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani-792027.html?searchText=#" style="display:inline-block;vertical-align: bottom"> </a></section><div style="display: relative;"></div><header id="detail-txt-header"><span>İlan Metni </span></header><h2 style="text-align: center;"><strong>İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><p>Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.</p><p><strong>İstenilen Belgeler:</strong><br>Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)<br>Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>YÖK Formatlı Özgeçmiş,<br>Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,<br>Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,<br>Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,<br>Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,<br>ALES Sonuç Belgesi,<br>Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir.)<br>Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi<br>2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)<br>Tecrübe şartı aranan programlara başvuru yapacak adaylardan hizmet dökümü belgesi istenilmektedir.</p><p>Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.<br>e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday tek Bölüm / Programa başvuru yapabilecektir.</p><p>İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 28.03.2020<br>İLAN BİTİŞ TARİHİ : 11.04.2020<br>ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 14.04.2020<br>GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 16.04.2020<br>SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 17.04.2020<br>Sonuçlar web sitemizde <a rel="nofollow" href="https://rumeli.edu.tr/tr/duyurular" target="_blank">https://rumeli.edu.tr/tr/duyurular</a> adresinde yayımlanacaktır.</p><p>İlan olunur.</p><table dir="ltr" cellpadding="0" border="1" style="background-color:#e6e6fa; border-style:hidden; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte/ Yüksekokulu&quot;}"><strong>Fakülte/ Yüksekokulu</strong></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm/ Program&quot;}"><strong>Bölüm/ Program</strong></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Unvan&quot;}"><strong>Unvan</strong></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Sayısı&quot;}"><strong>Kadro Sayısı</strong></td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Özel Şartı&quot;}"><strong>İlan Özel Şartı</strong></td></tr><tr><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ&quot;}">İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Havacılık Yönetimi&quot;}">Havacılık Yönetimi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araştırma Görevlisi&quot;}">Araştırma Görevlisi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="text-align:center">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Üniversitelerin Havacılık Yönetimi Bölümünden lisans mezunu olmak ve/veya Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak.&quot;}"><p>Üniversitelerin Havacılık Yönetimi Bölümünden lisans mezunu olmak ve/veya Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak.</p></td></tr></tbody></table> Araştırma Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=6&qa_1=istanbul-rumeli-%C3%BCniversitesi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 22:07:50 +0000 Fenerbahçe Üniversitesi 24 Öğretim Görevlisi alacak -16.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=5&qa_1=fenerbah%C3%A7e-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak-ba%C5%9Fvuran <p><img alt="FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1556777430026.png"></p><h1>Fenerbahçe Üniversitesi 24 Öğretim Görevlisi alacak</h1><h2>FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı</p><table style="width:100%"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK792597</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>İstanbul</td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>&nbsp; <a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir"> </a></p><p>Eleman Sayısı:24</p><p>Resmî Gazete Yayım Tarihi:02.04.2020</p><p>Son başvuru Tarihi:16.04.2020</p><p>İlan Metni</p><h3 style="text-align:center"><strong>Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:</strong></h3><p style="text-align:justify">Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlileri alınacaktır.<br>09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.<br>Öğretim Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:<br>1) İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.<br>2) YÖK Formatlı Özgeçmiş<br>3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri<br>4) Lisans Transkripti<br>5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan)<br>6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi<br>7) Bir adet vesikalık fotoğraf<br>8) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge<br>9) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)<br>10) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,<br>11) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.<br>Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:<br>İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 02.04.2020<br>İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 16.04.2020<br>Ön Değerlendirme Tarihi : 17.04.2020<br>Giriş Sınavı Tarihi : 20.04.2020<br>Sonuç Açıklama Tarihi : 21.04.2020<br>Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr<br>İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr,<br>Tel : 0216 910 1907</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="text-align:center"><strong>AKADEMİK<br>BİRİM</strong></td><td style="text-align:center"><strong>PROGRAM</strong></td><td style="text-align:center"><strong>KADRO<br>SAYISI</strong></td><td style="text-align:center"><strong>KADRO<br>UNVANI</strong></td><td style="text-align:center"><strong>AÇIKLAMA</strong></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Ağız ve Diş Sağlığı</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Diş Protez Teknolojisi</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak veya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Ameliyathane Hizmetleri</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Anestezi</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Diyaliz</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>İç Hastalıkları veya Nefroloji alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>İlk ve Acil Yardım</td><td>2</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>İlk ve Acil Yardım</td><td>1</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Tıbbi Laboratuvar Teknikleri</td><td>2</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Radyoterapi</td><td>3</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji veya Radyoterapi alanında uzmanlığını almış olmak veya Radyoterapi Fiziği<br>alanında yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Sağlık Hizmetleri Meslek<br>Yüksekokulu</td><td>Tıbbi Görüntüleme Teknikleri</td><td>1</td><td>Öğretim Görevlisi</td><td><p>Tıp Fakültesi mezunu olmak.</p></td></tr></tbody></table> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=5&qa_1=fenerbah%C3%A7e-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 22:05:01 +0000 Bekçiliğe daha önce başvuran sınava giren var mı? deneyimleriniz paylaşabilir mi? http://atamayap.com/index.php?qa=4&qa_1=bek%C3%A7ili%C4%9Fe-ba%C5%9Fvuran-s%C4%B1nava-giren-deneyimleriniz-payla%C5%9Fabilir <p>Arkadaşlar bekçiik sınavına daha önce başvuran sınava giren var mı? deneyimleriniz paylaşabilir mi?</p><p>Şartlar şöyleymiş</p><p></p><p><strong>BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?</strong></p><p>Bekçi alımı 2020 tarihlerinin belli olmasıyla birlikte başvuru şartları da belli olacak. Ancak geçtiğimiz dönemde bekçilik başvurusu için şartlar şu şekildeydi;</p><p>a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,</p><p>b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,</p><p>c) En az 167 cm boyunda olmak,</p><p>d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.</p><p>e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,</p><p>f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,</p><p>g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,</p><p>h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,</p><p>j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak,</p><p>k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),</p><p>l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,</p><p>m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.</p><p>n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,</p><p>o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,</p><p>p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,</p><p>q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,</p><p>r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,</p><p>s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,</p> Genel http://atamayap.com/index.php?qa=4&qa_1=bek%C3%A7ili%C4%9Fe-ba%C5%9Fvuran-s%C4%B1nava-giren-deneyimleriniz-payla%C5%9Fabilir Fri, 03 Apr 2020 22:00:44 +0000 Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı -17.04.2020 - Başvuran var mı? http://atamayap.com/index.php?qa=3&qa_1=beykent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-ba%C5%9Fvuran <header><figure><img src="https://medya.ilan.gov.tr/upload/uploads/cust/1542109718999.png" alt="BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"></figure><h1>Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı</h1><h2>BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2>&nbsp;</header><section class="detail-block"><header><span data-rel="#kunye" class="active detail-tab">Künye ve Kayıt Bilgileri</span> <span data-rel="#kanuni_dayanak" class="detail-tab">İlanın Kanuni Dayanağı</span></header><div class="detail-text detail-tab-content active"><div class="detail-text"><div class="row"><div class="column col-8"><table style="width:100%"><tbody><tr><td class="td-sub">BİK İlan No</td><td>:</td><td class="td-sub">YOK792823</td></tr><tr><td class="td-sub">Şehir</td><td>:</td><td class="td-sub">İstanbul</td></tr></tbody></table></div><div class="column col-16"><div class="crazy-box"><div class="table-div" style="width:100%;"><div class="tr"><div class="th">İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</div><div class="td align-right-on-desktop">&nbsp; <a class="special-link" rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/bik-personel-ilani-nedir"> </a></div></div><div class="tr"><div class="td">Eleman Sayısı:1</div></div><div class="tr"><div class="td">Resmî Gazete Yayım Tarihi:03.04.2020</div></div><div class="tr"><div class="td">Son başvuru Tarihi:17.04.2020</div></div></div></div></div></div></div></div></section><section class="event-box"><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/hesabim-takip-ettiklerim-ekle?adId=792823" class="page-button">&nbsp;</a><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/detay-personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-beykent-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-792823.html?searchText=#" style="display:inline-block;vertical-align: bottom"> </a></section><div style="display: relative;"></div><header><span>İlan Metni </span></header><div id="ad-text-div-id" class="normal-list"><h2 style="text-align: center;"><strong>Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><h2 style="text-align: center;"></h2><h3 style="text-align: center;"><strong>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI</strong></h3><p></p><p>Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.</p><p>Duyurulur.</p><table dir="ltr" cellpadding="0" border="1" style="background-color:#e6e6fa; border-style:hidden; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Meslek Yüksekokulu&quot;}">Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Radyoterapi&quot;}">Radyoterapi</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek\n lisans mezunu olmak.&quot;}">Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek<br>lisans mezunu olmak.</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES: 70&quot;}">ALES: 70</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAY&quot;}">SAY</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}">Öğr. Gör.</td></tr></tbody></table><p>BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ<br>Duyuru Başlangıç Tarihi : 03.04.2020<br>Son Başvuru Tarihi : 17.04.2020<br>Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 20.04.2020<br>Giriş Sınavı Tarihi : 22.04.2020<br>Nihai Değerlendirme : 24.04.2020</p><p>Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</p><p><strong>İSTENEN BELGELER</strong><br>1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,<br>2- YÖK formatlı özgeçmiş.<br>3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,<br>4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)<br>5- Adli Sicil Kaydı Belgesi<br>6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)<br>7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.<br>8- ALES Belgesi<br>9-Yabancı Dil Belgesi<br>10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.<br>11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.<br>12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.</p><p>Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin <a rel="nofollow" href="http://www.beykent.edu.tr" target="_blank">www.beykent.edu.tr</a> web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p>Aday Başvuruları:<br>Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi<br>Yazı İşleri Müdürlüğü<br>Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19<br>34396 Sarıyer, İstanbul</p></div> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=3&qa_1=beykent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 21:57:57 +0000 Gümüşhane Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi alıyor- 22.04.2020 - Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=2&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran <h1>Gümüşhane Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi alıyor</h1><h2>GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</h2><p>Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı</p><table style="width:100%"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK792824</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Gümüşhane</td></tr></tbody></table><p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>Eleman Sayısı:17</p><p>Resmî Gazete Yayım Tarihi:03.04.2020</p><p>Son başvuru Tarihi:22.04.2020</p><p><a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/hesabim-takip-ettiklerim-ekle?adId=792824">&nbsp;</a> <a rel="nofollow" href="https://ilan.gov.tr/detay-personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-gumushane-universitesi-17-ogretim-gorevlisi-aliyor-792824.html?searchText=#"> </a></p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong>Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><p>Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.</p><p>İlan olunur.</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td>BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM</td><td>KADRO ADEDİ</td><td>DRC.</td><td>UNVAN</td><td>ALES</td><td>YDS<br>veya Eşdeğeri</td><td>ÖZEL ŞARTLAR</td></tr><tr><td>Şiran Sağlık Hizmetleri MYO / Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak,Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası Fizik Tedavi veya Ortopedi alanında en az 1 yıl<br>tecrübeye sahip olmak.</p></td></tr><tr><td>Şiran Sağlık Hizmetleri MYO / Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center"></td><td><p>Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2<br>yıl tecrübeye sahip olmak.</p></td></tr><tr><td>Şiran Sağlık Hizmetleri MYO / Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center"></td><td><p>Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek<br>lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Pr.</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İç Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Pr.</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup,<br>Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Pr.</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İç Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup, Ormancılık veya Çevre alanında veya Yapı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış<br>olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane MYO/ Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Mekatronik Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Spor Yönetimi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu olmak ve Hareket ve Antreman Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve herhangi bir Antrenörlük belgesine<br>sahip olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Spor Yönetimi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Spor Yöneticiliği lisans mezunu olmak<br>ve Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Spor Yönetimi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Kelkit Aydın Doğan MYO/ Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde veya işletme alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>İrfan Can Köse MYO/ Hukuk Bölümü/ Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İşletme Bölümü mezunu olup, İşletme anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyet sonrası işletme alanında 4 yıl tecrübeye sahip<br>olmak.</p></td></tr><tr><td>İrfan Can Köse MYO/ Hukuk Bölümü/ Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında tezli yüksek<br>lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>İrfan Can Köse MYO/ Hukuk Bölümü/ Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Kriminoloji ve Suç Önleme Bölümü lisans mezunu olup, bu alanda veya İşletme alanında tezli yüksek lisans<br>yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Torul MYO/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Optisyenlik Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış<br>olmak.</p></td></tr><tr><td>Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO/ Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Fizyoterapi Programı</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">…</td><td><p>Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek<br>lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td>Rektörlük/ Yabancı Diller Bölümü</td><td style="text-align:center">1</td><td style="text-align:center">6</td><td style="text-align:center">Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">70</td><td style="text-align:center">80</td><td><p>İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce), İngilizce Çevribilim alanlarının birinden lisans mezunu olmak; ve bu alanlardan birinden en az<br>tezli yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr></tbody></table><p><strong>BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ</strong><br>Duyuru Başlama Tarihi : 03/04/2020<br>Son Başvuru Tarihi : 22/04/2020<br>Ön Değerlendirme Tarihi : 27/04/2020<br>Sınav Giriş Tarihi : 30/04/2020 (Sınav Giriş Tarihinin salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda üniversitemiz<br>Sonuç Açıklama Tarihi : 04/05/2020 internet sayfasından duyuru yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.)<br>Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile<br>Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır.<br>Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gumushane.edu.tr">www.gumushane.edu.tr</a></p><p><strong>GENEL ŞARTLAR</strong></p><p>1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p>2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p>3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir</p><p>4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p><strong>ÖZEL ŞARTLAR</strong></p><p>1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p>2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p>3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans&lt;</p> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=2&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-al%C4%B1yor-ba%C5%9Fvuran Fri, 03 Apr 2020 21:27:31 +0000 Kayseri Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi - 17/04/2020- Başvuran var mı ? http://atamayap.com/index.php?qa=1&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-2020-ba%C5%9Fvuran-var <p>İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ</p><p>Eleman Sayısı:7</p><p>Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.04.2020</p><p>Son başvuru Tarihi:17.04.2019</p><p>İlan Metni</p><h2 style="text-align:center"><strong>Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden</strong></h2><p style="text-align:justify"><br>Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td><strong>İlan Tarihi</strong></td><td>03/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></td><td>17/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Ön Değerlendirme Tarihi</strong></td><td>24/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Sınav Tarihi</strong></td><td>29/04/2020</td></tr><tr><td><strong>Sonuçların Açıklanacağı Tarih</strong></td><td>04/05/2020</td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify"><strong>A- GENEL ŞARTLAR</strong><br>1-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,<br>b) ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.<br>- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.<br>(Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun alanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların , lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)</p><p>2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.<br>3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.<br>4- Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacak olup, lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.</p><p><strong>B- ÖZEL ŞARTLAR</strong><br>1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.<br><strong>C- MUAFİYET</strong><br>(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.<br>(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.<br><strong>D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER</strong><br>1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)<br>2- Özgeçmiş<br>3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi<br>4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi<br>5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi<br>6- ALES Belgesi Fotokopisi<br>7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi<br>8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)<br>9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)<br>10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)<br>11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)<br>NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz<br>edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.<br>Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.<br>- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları<br>yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.<br>NOT: Adaylar başvurularını “Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.<br>E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.<br>ÖNEMLİ NOT: İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web<br>sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)</p><p>Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ<br>Tel: (0 352) 207 66 66 - 45073<br>NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.</p><table cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td><strong>İLAN NO</strong></td><td><strong>BİRİMİ</strong></td><td><strong>BÖL/ABD/ASD/PROG</strong></td><td><strong>UNVAN</strong></td><td><strong>DRC</strong></td><td><strong>ADET</strong></td><td><strong>AÇIKLAMA</strong></td></tr><tr><td>1001</td><td>Develi Hüseyin<br>Şahin MYO</td><td>Aşçılık</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Aşçılık Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık<br>Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 4 Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1002</td><td>Develi Hüseyin<br>Şahin MYO</td><td>Aşçılık</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Aşçılık Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık<br>Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1003</td><td>Develi Hüseyin Şahin MYO</td><td>Aşçılık</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik Alanında Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerine Sahip Olmak. Aşçılık Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında En Az 2<br>Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1004</td><td>Develi<br>Hüseyin Şahin MYO</td><td>Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kamu Yönetimi Alanında Tezli<br>Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En az 5 Yıl Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1005</td><td>Develi Hüseyin Şahin MYO</td><td>Bilgisayar Programcılığı</td><td>Öğr. Gör.</td><td style="text-align:center">4</td><td style="text-align:center">1</td><td>Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyeti Sonrası Yükseköğretim Kurumlarında Alanında En Az 10 Yıl<br>Deneyimli Olmak.</td></tr><tr><td>1006</td><td>Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO</td><td>Geleneksel El Sanatları</td><td>Öğr. Gör</td><td style="text-align:center">5</td><td style="text-align:center">1</td><td>Geleneksel El Sanatları veya Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Geleneksel El Sanatları veya Dekoratif Ürünler Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Ders Verme<br>Deneyimine Sahip Olmak.</td></tr><tr><td>1007</td><td>Mustafa<br>Çıkrıkçıoğlu MYO</td><td>Grafik Tasarımı</td><td>Öğr. Gör</td><td style="text-align:center">7</td><td style="text-align:center">1</td><td>Grafik Tasarımı veya Matbaa Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarımı<br>Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında En Az 5 Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.</td></tr></tbody></table><table style="width:100%"><tbody><tr><td>BİK İlan No</td><td>:</td><td>YOK792828</td></tr><tr><td>Şehir</td><td>:</td><td>Kayseri</td></tr></tbody></table> Öğretim Görevlisi http://atamayap.com/index.php?qa=1&qa_1=kayseri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-2020-ba%C5%9Fvuran-var Fri, 03 Apr 2020 21:20:47 +0000