Akademik Ofis - Öğr. Gör. İlanları için yeni eklenen sorular https://akademikofis.com/index.php?qa=questions&qa_1=%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi Powered by Question2Answer Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=603&qa_1=dokuz-eyl%C3%BCl-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru başlangıç tarihi : 23.12.2020</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Son başvuru tarihi : 07.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div id="player-5d2446ae8c1528000135c583" style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Ön değerlendirme açıklama tarihi : 15.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Giriş sınavı tarihi : 20.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sonuç açıklama tarihi : 25.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili Birime başvurmaları gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Dilekçe</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Özgeçmiş</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğrenim belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Transkript</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ALES belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(*) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (SÖZ) puan türü kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(**) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (EA) puan türü kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(***) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (SAY) puan türü kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İLGİLİLERE DUYURULUR.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=603&qa_1=dokuz-eyl%C3%BCl-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:58:10 +0000 Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=601&qa_1=abdullah-g%C3%BCl-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">-Genel Şartlar-</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">-Başvuruda İstenilen Belgeler-</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) Özgeçmiş</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Nüfus cüzdan fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5) Lisans transkript belgesi fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6) ALES Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7) Yabancı Dil Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">-Açıklamalar-</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) kadro başvuruları ilgili birimlere, şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10725/2/1-1</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=601&qa_1=abdullah-g%C3%BCl-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:55:23 +0000 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=598&qa_1=k%C3%BCtahya-sa%C4%9Fl%C4%B1k-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi <table border="1" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid black; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; margin-left:5.7pt; border-spacing: 0px;" class="TableNormal"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1pt; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:41.7pt; width: 68px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">BİRİM</span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:52.15pt; width: 98px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">BÖLÜM</span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:45.3pt; width: 77px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ANABİLİM</span></span></span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:12pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">DALI / PROGRAM</span></span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:39.5pt; width: 73px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">UNVAN</span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:23.7pt; width: 40px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ADET</span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:33.55pt; width: 60px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">DERECE</span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:34.45pt; width: 64px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ALES</span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:1pt solid black; box-sizing:border-box; height:35.95pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:84.5pt; width: 113px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">ÖZEL ŞARTLAR</span></span></span></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="border-bottom:1pt solid black; border-image:initial; border-left:1pt solid black; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:41.7pt; width: 68px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:19.0667px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:20.8px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO</span></span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:52.15pt; width: 98px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:19.0667px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:20.8px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Terapi ve Rehabilitasyon</span></span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:45.3pt; width: 77px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:19.0667px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:20.8px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">İş ve Uğraşı Terapisi</span></span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:39.5pt; width: 73px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:19.0667px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:20.8px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)</span></span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:23.7pt; width: 40px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">1</span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:33.55pt; width: 60px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">4</span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:34.45pt; width: 64px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:19.0667px"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:20.8px"><span style="box-sizing:border-box; color:black">SAYISAL 70</span></span></span></span></span></span></p></td><td style="border-bottom:1pt solid black; border-left:none; border-right:1pt solid black; border-top:none; box-sizing:border-box; height:84pt; padding:0cm; vertical-align:top; width:84.5pt; width: 113px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing:border-box; font-size:11pt"><span style="box-sizing:border-box; line-height:12pt"><span style="box-sizing:border-box; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; font-size:12pt"><span style="box-sizing:border-box; color:black">Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans mezunu olup, ergoterapi alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.</span></span></span></span></span></p></td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=598&qa_1=k%C3%BCtahya-sa%C4%9Fl%C4%B1k-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi Wed, 23 Dec 2020 17:54:21 +0000 Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi https://akademikofis.com/index.php?qa=597&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-ilan%C4%B1-g%C3%BCncellendi <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">DÜZELTME İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">21 Aralık 2020 tarihli ve 31341 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı araştırma görevlisi ve Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) öğretim görevlisi için istenilen özel şartlar aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan olunur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuruda İstenen Belgeler:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (<a href="http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar" rel="nofollow">http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar</a> adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- ALES Belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Fotoğraf (1 adet)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Önemli Notlar:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/ şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10879/1-1</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan olunur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul ed ilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuruda İstenen Belgeler:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (<a href="http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar" rel="nofollow">http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar</a> adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- ALES Belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Fotoğraf (1 adet)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Önemli Notlar:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 10728/1-1</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=597&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-ilan%C4%B1-g%C3%BCncellendi Wed, 23 Dec 2020 17:53:36 +0000 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=595&qa_1=alparslan-teknoloji-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacak olup,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(3) Araştırma Görevlisi kadro ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi gereği 50/d maddesine göre yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(4) 06.02.2013 tarihi ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016 - 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(5) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">AÇIKLAMALAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(3) Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENİLEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Başvuru Formu (adaylar başvuru formunu <a href="http://www.atu.edu.tr" rel="nofollow">http://www.atu.edu.tr</a> adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Özgeçmiş - Yabancı Dil belgesi - ALES belgesi (karekodlu belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(3) Nüfus Cüzdan Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(4) Bir adet vesikalık fotoğraf-son altı ay içinde çekilmiş</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(5) Lisans diploma fotokopisi veya e-Devlet'ten alınan karekodlu mezun belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(6) Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrenci belgesi ve mezun belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(7) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(8) Lisans/Yükseklisans/Doktora Mezun belgesi ve Transkripti</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(9) Hizmet Belgesi- Kurum onaylı veya e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(10) Tecrübe, SGK Hizmet Döküm Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(11) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet'ten alınabilir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=595&qa_1=alparslan-teknoloji-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:52:38 +0000 İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor https://akademikofis.com/index.php?qa=594&qa_1=istanbul-esenyurt-%C3%BCniversitesi-39-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:<br style="box-sizing: border-box;">1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)<br style="box-sizing: border-box;">2. YÖK formatında özgeçmiş,<br style="box-sizing: border-box;">3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,<br style="box-sizing: border-box;">4. 2 adet fotoğraf,<br style="box-sizing: border-box;">5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),<br style="box-sizing: border-box;">6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)<br style="box-sizing: border-box;">7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)</div><p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Akademik Birim&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Akademik Birim</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Bölüm</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Sayısı&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Kadro Sayısı</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Kadro Unvanı</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Şartları&quot;}" style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">İlan Şartları</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Yöneticiliği&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Spor Yöneticiliği</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak.&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Beden Eğitimi bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim\nÜyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi&quot;}" rowspan="2" style="box-sizing:border-box">İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:13,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası\nTicaret ve Finansman&quot;}" style="box-sizing:border-box">Uluslararası<br style="box-sizing: border-box;">Ticaret ve Finansman</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Finans bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:31,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Siyaset Bilimi ve Uluslararası\nİlişkiler (İngilizce)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Siyaset Bilimi ve Uluslararası<br style="box-sizing: border-box;">İlişkiler (İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası ilişkiler alanında doçent unvanına sahip olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Uluslararası ilişkiler alanında doçent unvanına sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi&quot;}" rowspan="15" style="box-sizing:border-box">Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği&quot;}" rowspan="6" style="box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:145,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde\nyapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmış olmak.&quot;}" rowspan="2" style="box-sizing:border-box">Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde<br style="box-sizing: border-box;">yapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:73,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya\nBilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya<br style="box-sizing: border-box;">Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:218,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı\nalanlarından birinde çalışmış olmak.&quot;}" rowspan="2" style="box-sizing:border-box">Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı<br style="box-sizing: border-box;">alanlarından birinde çalışmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:210,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde\nçalışmış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde<br style="box-sizing: border-box;">çalışmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:353,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili\nbir puan almış olmak.&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili<br style="box-sizing: border-box;">bir puan almış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">İç Mimarlık</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını İç Mimarlık üzerine yapmış olmak.&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Doktorasını İç Mimarlık üzerine yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Mimarlık</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Mimarlık üzerine yapmış olmak ve alanında çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" rowspan="2" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Mimarlık üzerine yapmış olmak ve alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim\nÜyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Mimarlık üzerine yapmış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Mimarlık üzerine yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çocuk Gelişimi&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Çocuk Gelişimi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="box-sizing:border-box">Profesör</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:215,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında birinden almış\nolmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında birinden almış<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:212,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentliğini veya Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında birinden\nalmış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doçentliğini veya Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında birinden<br style="box-sizing: border-box;">almış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:209,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında birinden yapmış\nolmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında birinden yapmış<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:25,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Hizmetleri Meslek\nYüksekokulu&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Hizmetleri Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:29,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıbbi Görüntüleme Teknikleri\nProgramı&quot;}" style="box-sizing:border-box">Tıbbi Görüntüleme Teknikleri<br style="box-sizing: border-box;">Programı</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji Alanında uzmanlığını almış olmak ya da Tıbbi Biyokimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl aktif ders vermiş olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji Alanında uzmanlığını almış olmak ya da Tıbbi Biyokimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl aktif ders vermiş olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Duyuru Başlama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">Duyuru Başlama Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="4" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlanın Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarih (23/12/2020)&quot;}" rowspan="1" style="box-sizing:border-box">İlanın Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarih (23/12/2020)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:74,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 30. gün mesai bitimi.\n(21/01/2021)&quot;}" style="box-sizing:border-box">İlanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 30. gün mesai bitimi.<br style="box-sizing: border-box;">(21/01/2021)</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=594&qa_1=istanbul-esenyurt-%C3%BCniversitesi-39-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor Wed, 23 Dec 2020 17:50:31 +0000 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=593&qa_1=ankara-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m-beyaz%C4%B1t-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemizin Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENİLEN BELGELER;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvurulan unvan, birim, bölüm, program ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu dilekçe ve (<a href="https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0" rel="nofollow">https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0</a>) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formu,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Özgeçmiş.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- ALES sonuç belgesi.(Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(Onaylı / e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Diploma veya Geçici mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet dışında diploma/geçici mezuniyet belgelerinin mutlaka Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü olması gerekmektedir. (Yabancı Öğretim Kurumlarından alınan diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.( Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü )</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce kamu kurumunda çalışmış ve ayrılmış olanlar Onaylı Hizmet Belgesi , özel sektörde çalışmış veya çalışıyor olanlar ise Onaylı veya e-Devlet çıktısı hizmet belgesi getireceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖNEMLİ NOTLAR;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Yabancı Dil sınav belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvurular şahsen ve posta ile yapılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvuru yapacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Postadaki gecikmeler, eksik belgeli ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İlanımıza ve sınav sonuçlarına <a href="http://www.aybu.edu.tr" rel="nofollow">http://www.aybu.edu.tr</a> adresinden ulaşılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Ön Değerlendirme Tarihi : 08.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sınav Giriş Tarihi : 13.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sonuç Açıklama Tarihi : 15.01.2021</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=593&qa_1=ankara-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m-beyaz%C4%B1t-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:49:47 +0000 Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı https://akademikofis.com/index.php?qa=592&qa_1=kadir-has-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1 <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte/ Yüksekokul&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Fakülte/ Yüksekokul</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Bölümü</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Kadro Unvanı</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Sayısı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Kadro Sayısı</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Aranan Koşullar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">Aranan Koşullar</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:17,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan Son Başvuru\nTarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">İlan Son Başvuru<br style="box-sizing: border-box;">Tarihi</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:111,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:214,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:406,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:551,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji lisans derecesine sahip olmak; sosyal psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak;\nPolitik psikoloji, dindarlık, ahlaki düşünme ve karar verme konularında araştırma yapmış olmak;\nEn az 1 adet ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlardan fon ve/veya araştırma bursu almış olmak; ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma fonu yazma tecrübesine sahip olmak;\nEn az 20 adet SCI/SSCI endeksli dergide yayın yapmış olmak; SCI/SSCI endeksli dergilerde makale hakemliği ve/veya yayın kurulu üyesi olmak;\nEn az 5 yıllık yüksek öğrenim seviyesi ders verme tecrübesine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji lisans derecesine sahip olmak; sosyal psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Politik psikoloji, dindarlık, ahlaki düşünme ve karar verme konularında araştırma yapmış olmak;<br style="box-sizing: border-box;">En az 1 adet ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlardan fon ve/veya araştırma bursu almış olmak; ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma fonu yazma tecrübesine sahip olmak;<br style="box-sizing: border-box;">En az 20 adet SCI/SSCI endeksli dergide yayın yapmış olmak; SCI/SSCI endeksli dergilerde makale hakemliği ve/veya yayın kurulu üyesi olmak;<br style="box-sizing: border-box;">En az 5 yıllık yüksek öğrenim seviyesi ders verme tecrübesine sahip olmak.</td><td colspan="1" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;m.dd.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44409}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">8.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat ve Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat ve Tasarım Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:87,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:232,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}{&quot;1&quot;:383,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık bölümü mezunu ve hacim akustiği konusunda yurt dışında doktora yapmış,\nİç mimarlık bölümlerinde eğitim deneyimi olan, işitme ve zihinsel engelliler için akustik tasarım konusunda araştırmaları bulunan,\nÜAK’dan doçentlik unvanını almış, ulusal araştırma projesi yürütme ve Avrupa Birliği araştırma projelerinde danışmanlık tecrübesine sahip,\nAkustik alanında profesyonel danışmanlık deneyimine haiz, doçent adayları aranmaktadır.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık bölümü mezunu ve hacim akustiği konusunda yurt dışında doktora yapmış,<br style="box-sizing: border-box;">İç mimarlık bölümlerinde eğitim deneyimi olan, işitme ve zihinsel engelliler için akustik tasarım konusunda araştırmaları bulunan,<br style="box-sizing: border-box;">ÜAK’dan doçentlik unvanını almış, ulusal araştırma projesi yürütme ve Avrupa Birliği araştırma projelerinde danışmanlık tecrübesine sahip,<br style="box-sizing: border-box;">Akustik alanında profesyonel danışmanlık deneyimine haiz, doçent adayları aranmaktadır.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><colgroup style="box-sizing: border-box;"><col width="67" style="box-sizing: border-box;"><col width="69" style="box-sizing: border-box;"><col width="44" style="box-sizing: border-box;"><col width="33" style="box-sizing: border-box;"><col width="305" style="box-sizing: border-box;"><col width="50" style="box-sizing: border-box;"></colgroup><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat ve Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat ve Tasarım Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,176,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,229,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,338,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,447,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,523,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,613,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,679,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;‘Mimarlık’ alanında Lisans, Tezli Yüksek Lisans derecelerine ve ‘Mimari Tasarım’ alanında Doktora derecesine sahip olmak; Mimarlık alanında UAK Doçentlik unvanına sahip olmak;\nYurt-dışında akademik eğitim deneyimine sahip olmak;\nKentsel dönüşüm, toplumsal cinsiyet ve göç alanlarında araştırma projelerinde görev almış olmak;\nWeb of Science ve Scopus kapsamında yer alan uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak;\nMimari Tasarım stüdyolarında en az üç yıl süreyle yürütücülük yapmış olmak;\nTasarım stüdyolarında müfredat geliştirme ve koordinatörlük tecrübesine sahip olmak;\nLisans ve Lisansüstü programlarında danışmanlık ve\nkoordinatörlük deneyimine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">‘Mimarlık’ alanında Lisans, Tezli Yüksek Lisans derecelerine ve ‘Mimari Tasarım’ alanında Doktora derecesine sahip olmak; Mimarlık alanında UAK Doçentlik unvanına sahip olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Yurt-dışında akademik eğitim deneyimine sahip olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Kentsel dönüşüm, toplumsal cinsiyet ve göç alanlarında araştırma projelerinde görev almış olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Web of Science ve Scopus kapsamında yer alan uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Mimari Tasarım stüdyolarında en az üç yıl süreyle yürütücülük yapmış olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Tasarım stüdyolarında müfredat geliştirme ve koordinatörlük tecrübesine sahip olmak;<br style="box-sizing: border-box;">Lisans ve Lisansüstü programlarında danışmanlık ve<br style="box-sizing: border-box;">koordinatörlük deneyimine sahip olmak.</td><td colspan="1" data-sheets-numberformat="[null,5,&quot;m.dd.yyyy&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44409}" rowspan="2" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">8.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Doğa Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik ve Doğa Bilimleri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik- Elektronik Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik- Elektronik Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,90,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,204,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,275,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,347,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktora derecesini Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.\nYeni nesil kablosuz iletişim sistemleri ve optik kablosuz iletişim sistem tasarımı alanlarında çalışmalar yapmak.\nSinyal işleme ve altyapı alan ağları konularında deneyim sahibi olmak.\nUluslararası standardizasyon süreçlerinde 10 yıllık etkin\ntecrübeye sahip olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktora derecesini Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.<br style="box-sizing: border-box;">Yeni nesil kablosuz iletişim sistemleri ve optik kablosuz iletişim sistem tasarımı alanlarında çalışmalar yapmak.<br style="box-sizing: border-box;">Sinyal işleme ve altyapı alan ağları konularında deneyim sahibi olmak.<br style="box-sizing: border-box;">Uluslararası standardizasyon süreçlerinde 10 yıllık etkin<br style="box-sizing: border-box;">tecrübeye sahip olmak</td></tr></tbody></table><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından <a href="https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/" rel="nofollow">https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/</a> linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları Tablosu (Ek-1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları gerekmektedir.<br style="box-sizing: border-box;">Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.</div> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=592&qa_1=kadir-has-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1m-ilan%C4%B1 Wed, 23 Dec 2020 17:49:01 +0000 Bitlis Eren Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=590&qa_1=bitlis-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="8" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MATEMATİK<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GEOMETRİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ARAŞTIRMA<br>GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Geometri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Türk Halk Edebiyatı veya Türk Halk Bilimi alanların birinde doktora yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İNŞAAT<br>MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Ulaştırma alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İNŞAAT<br>MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YAPI ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Yapı alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAĞLIK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EBELİK BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EBELİK ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Ebelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">REKTÖRLÜK (UZEM)</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ENFORMATİK BÖLÜMÜ<br>(Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam<br>edilmek üzere)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br>(Uygulamalı Birim)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisaray Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ENFORMATİK BÖLÜMÜ<br>(Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam<br>edilmek üzere)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br>(Uygulamalı Birim)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">7</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="9" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ HİZMETLER<br>VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PROGRAMI</td><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br>(Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Pazarlama veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TERAPİ VE<br>REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ENGELLİ BAKIMI VE<br>REHABİLİTASYON PROGRAMI</td><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br>(Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Klinik psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI / PR.</td><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PR.</td><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br>(Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Jeofizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Acil Durum ve Afet Yönetimi, Disiplinlerası Afet Yönetimi veya Jeofizik Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında mezuniyet sonrası<br>en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak.</td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="8" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Duyuru Başlama Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">23 / 12 / 2020</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Son Başvuru Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">07 / 01 / 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ön Değerlendirme Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">11 / 01 / 2021</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sınav Giriş Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">14 / 01 / 2021</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">18 / 01 / 2021</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kabul Edilecek Başvuru Şekli</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Şahsen veya Posta ile</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Başvuru Adresi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">:</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.beu.edu.tr/">www.beu.edu.tr</a></td></tr></tbody></table><p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL ŞARTLAR :</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük &nbsp;not &nbsp;sistemine &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;kararıyla &nbsp;belirlenir. &nbsp;Diğer &nbsp;not &nbsp;sistemlerinin &nbsp;100’lük &nbsp;not &nbsp;sistemine &nbsp;eşdeğerliğine &nbsp;Üniversitemiz senatosu karar verir</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek &nbsp;üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak &nbsp;atamalarda ilgili &nbsp;dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;merkezi &nbsp;yabancı &nbsp;dil &nbsp;sınavından &nbsp;en &nbsp;az &nbsp;80 &nbsp;puan &nbsp;veya &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;bir &nbsp;sınavdan &nbsp;bu &nbsp;puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">*Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.</span></p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=590&qa_1=bitlis-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Wed, 23 Dec 2020 17:47:40 +0000 Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=589&qa_1=bo%C4%9Fazi%C3%A7i-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">SINAV TAKVİMİ</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Başvuru Tipi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">23.12.2020</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">08.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">13.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">18.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">22.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Şahsen / Posta</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">* Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">BAŞVURULAR;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıklarına yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru için Gerekli Belgeler:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Resmi transkript (Lisans),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' <a href="http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar" rel="nofollow">http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar</a> adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=589&qa_1=bo%C4%9Fazi%C3%A7i-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:46:17 +0000 Bitlis Eren Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=588&qa_1=bitlis-eren-%C3%BCniversitesi-19-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİYOLOJİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MOLEKÜLLER BİYOLOJİ<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PROFESÖR</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Schiff Bazların Canlı Organizmalarda<br>Biyokimyasal Sistemlerde Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MATEMATİK BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM<br>DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Matematik alanında Doçent unvanı almış olup, Düzgün Olmayan Şebekeler Üzerinde Sonlu Fark Metotları konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KİMYA BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANALİTİK KİMYA<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya alanında Doçent unvanı almış olup, İlaçlarda Etken Olabilecek Maddelerin Sentezi<br>konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KİMYA BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ORGANİK KİMYA<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya alanında Doçent unvanı almış olup, Triazollerle İlgili Teorik ve Deneysel çalışmalar<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TARİH BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ESKİÇAĞ TARİHİ<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup, Eski Metopotamya Tarihi ile ilgili<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TARİH BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YAKINÇAĞ TARİHİ<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup, Meşrutiyet Dönemi ile ilgili çalışmalar<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI<br>BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TÜRK HALK EDEBİYATI<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM<br>ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, Türk Halk Edebiyatı alanında Doktora<br>yapmış ve Sözlü Kültür Ürünleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI<br>BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YENİ TÜRK EDEBİYATI<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanı almış olup, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı<br>konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sinema alanında Doçent unvanı almış olup, Türk Sinema Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup, Siyaset ve Sosyal<br>Bilimler alanında doktora yapmış ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Kafkasya Siyaseti konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TEMEL İSLAM BİLİMLERİ<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HADİS ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM<br>ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup, Hadis alanında Doktora yapmış ve Hadis<br>konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TEMEL İSLAM BİLİMLERİ<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TEFSİR ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Temel İslam Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olup, Allah'ın İsimleri Bağlamında<br>Kur'an Sureleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında<br>Doktora yapmış ve Sosyal Medyada Verilerin Doğal Dil İşleme (NLP) Yöntemi ile Analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DEVRELER VE SİSTEMLER ANABİLİM<br>DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olup, Çoklu Enerji Hasatları<br>İçin Ara Devreler konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor<br>alanında Doktora yapmış ve Sporda Psikososyal alanlarda Kaygı Düzeyleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SAĞLIK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde veya Temel Tıp Bilimlerindeki alanların birinde Doktora yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FİZYOTERAPİ VE<br>REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HEMŞİRELİK ANABİLİM<br>DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM<br>ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Hemşirelik veya Halk Sağlığı alanında Doktora<br>yapmış ve Acil Kontrasepsiyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİTKİSEL VE HAYVANSAL<br>ÜRETİM BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ VE AROMATİK<br>BİTKİLER PROGRAMI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Tıbbi Önemi Olan Parazit Bitkilerin Antioksidan<br>Aktivetisi ve İçerikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ HİZMETLER VE<br>TEKNİKLER BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ LABORATUVAR<br>TEKNİKLERİ PROGRAMI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Suda Mikrobiyal Kalite konusunda çalışmalar<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU ŞARTI</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YÖNETİM VE ORGANİZASYON<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış ve Sporda Psikososyal alanlarda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=588&qa_1=bitlis-eren-%C3%BCniversitesi-19-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Wed, 23 Dec 2020 17:46:04 +0000 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=587&qa_1=afyonkarahisar-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.afsu.edu.tr ve www.personel.afsu.edu.tradreslerinden ulaşılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=587&qa_1=afyonkarahisar-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:45:33 +0000 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=585&qa_1=recep-tayyip-erdo%C4%9Fan-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Genel Şartlar</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Muafiyet</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuruda İstenen Belgeler</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Başvuru Formu (<a href="http://personel.idari.erdogan.edu.tr" rel="nofollow">http://personel.idari.erdogan.edu.tr</a> adresinden ulaşabilirsiniz.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Lisans Diploması, (e-Devletten alınabilir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Onaylı Yüksek Lisans ve Doktora, Mezuniyet veya Öğrenci Belgesi (İlan Özel Şartına Göre Bu Belgeler Verilecektir) (e-Devletten alınabilir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- ALES Sonuç Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi(YÖKDİL veya dengi), (Ön Lisans Programlarındaki Kadrolar Hariç)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Hafızlık Belgesi (İlan Özel Şartına Göre Bu Belgeler Verilecektir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru Yeri:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Eğitim Fakültesinde bulunan kadro için Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Yenipazar Mahallesi, Çayeli/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan kadrolar için, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda bulunan kadrolar için Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü Birlik Mahallesi Güneysu/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Hukuk Fakültesinde bulunan kadrolar için Hukuk Fakültesi Dekanlığı, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan kadrolar için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- İlahiyat Fakültesinde bulunan kadrolar için, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Mühendislik Fakültesinde bulunan kadrolar için, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan kadrolar için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan kadrolar için, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Su Ürünleri Fakültesinde bulunan kadrolar için Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RİZE</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Not: Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=585&qa_1=recep-tayyip-erdo%C4%9Fan-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Wed, 23 Dec 2020 17:44:39 +0000 Tarsus Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=584&qa_1=tarsus-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) &nbsp;2547 &nbsp;sayılı &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kanunu &nbsp;ve &nbsp;“Öğretim &nbsp;Üyesi &nbsp;Dışındaki &nbsp;Öğretim &nbsp;Elemanı &nbsp;Kadrolarına &nbsp;Yapılacak &nbsp;Atamalarda &nbsp;Uygulanacak &nbsp;Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3) Özgeçmiş,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4) Lisans/Lisansüstü diplomaların veya &nbsp;Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu &nbsp;mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5) &nbsp;Lisans Transkripti &nbsp;onaylı &nbsp;sureti &nbsp;veya &nbsp;e-Devlet &nbsp;çıktısı &nbsp;(Lisans mezuniyet &nbsp;puanının &nbsp;hesaplanmasında &nbsp;YÖK’ün yayınlamış &nbsp;olduğu &nbsp;4’lük &nbsp;ve &nbsp;5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6) Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">a. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">NOT:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1) &nbsp;Başvurular &nbsp;şahsen &nbsp;veya &nbsp;posta &nbsp;yoluyla &nbsp;ilan &nbsp;metninde &nbsp;belirtilen &nbsp;başvuru &nbsp;yerlerine &nbsp;yapılacaktır. &nbsp;İlan &nbsp;edilen &nbsp;kadrolardan &nbsp;sadece &nbsp;birine &nbsp;müracaat edilecektir. &nbsp;Birden &nbsp;fazla &nbsp;kadroya &nbsp;başvuru &nbsp;yapanların &nbsp;başvurusu &nbsp;geçersiz &nbsp;sayılacaktır. &nbsp;Eksik &nbsp;belgeli &nbsp;başvurular &nbsp;ile &nbsp;posta &nbsp;yoluyla &nbsp;yapılan &nbsp;başvurularda 06.01.2021 mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 3) Adayların; e-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. e-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı ve mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SINAV&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SINAV</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sınav Giriş Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sınav Giriş Tarihi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama Tarihi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi</td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TAKVİMİ&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TAKVİMİ</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44188}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">23.12.2020</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44202}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">06.01.2021</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44204}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">08.01.2021</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44208}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">12.01.2021</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44209}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">13.01.2021</td><td colspan="3" data-sheets-hyperlink="http://www.tarsus.edu.tr/" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;www.tarsus.edu.tr&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="http://www.tarsus.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">www.tarsus.edu.tr</a></td><td colspan="3" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Web sayfamızdaki duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Web sayfamızdaki duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN NO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN NO</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANA BİLİM DALI/PROGRAM&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANA BİLİM DALI/PROGRAM</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO UNVANI&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO UNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YABANCI DİL&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YABANCI DİL</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMALAR&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMALAR</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BAŞVURU YERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BAŞVURU YERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖG12&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖG12</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rektörlük&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rektörlük</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">3</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=584&qa_1=tarsus-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 23 Dec 2020 17:44:09 +0000 Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=576&qa_1=gebze-teknik-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi/öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 6) :</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuıumlarmm senatoları karar verir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5) Yükseköğretim kuramları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Özel Şartlar 1 (ilgili Yönetmelik Madde 7):</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Özel Şartlar 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı Kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=576&qa_1=gebze-teknik-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Tue, 22 Dec 2020 11:28:16 +0000 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=574&qa_1=isparta-uygulamal%C4%B1-bilimler-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN (2020-4)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30'a kadar Üniversitemiz <a href="https://ik.isparta.edu.tr" rel="nofollow">https://ik.isparta.edu.tr</a> web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Adaylar Üniversitemiz <a href="https://ik.isparta.edu.tr" rel="nofollow">https://ik.isparta.edu.tr</a> adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Yüklenecek Belgeler:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- ALES Sonuç Belgesi. (ÖSYM'nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler ön ve nihai değerlendirme aşamalarında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri aslı var ise aslı taranarak sisteme yüklenmelidir. Aslı gibidir belgelerin ise onaylanmış hali taranarak yüklenmelidir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü hali taranarak sisteme yüklenmelidir. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuru yapacak adaylar için).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olduklarını gösterir belgeler sisteme yüklenmelidir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda "Başvuru Yap" butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru esnasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (<a href="http://www.isparta.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.isparta.edu.tr/</a>) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan kare kodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön ve nihai değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=574&qa_1=isparta-uygulamal%C4%B1-bilimler-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-al%C4%B1nacak Tue, 22 Dec 2020 11:26:44 +0000 Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=572&qa_1=erciyes-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İPTAL İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">17/12/2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma Görevlisi Alımı İlanımızda, 4010 nolu ilanımız iptal edilmiştir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ilan olunur. 10804/1-1</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan olunur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">A- GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 puan almış olmak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">B- ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">C- MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Başvuru Dilekçesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- ALES Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını "REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT" birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi'ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No: 1 38280 Talas / KAYSERİ</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Tel: (0 352) 207 66 66 - 10605/10615 Faks: (0 352) 437 52 64</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=572&qa_1=erciyes-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Tue, 22 Dec 2020 11:25:09 +0000 Fenerbahçe Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor https://akademikofis.com/index.php?qa=571&qa_1=fenerbah%C3%A7e-%C3%BCniversitesi-20-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:9,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AKADEMİK\nBİRİM&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">AKADEMİK<br style="box-sizing: border-box;">BİRİM</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:7,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM/\nPROGRAM&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">BÖLÜM/<br style="box-sizing: border-box;">PROGRAM</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:6,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO\nSAYISI&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">KADRO<br style="box-sizing: border-box;">SAYISI</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:6,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO\nUNVANI&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">KADRO<br style="box-sizing: border-box;">UNVANI</span></td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; font-weight:bolder">AÇIKLAMA</span></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İletişim Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">İletişim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Halkla İlişkiler ve Tanıtım&quot;}" style="box-sizing:border-box">Halkla İlişkiler ve Tanıtım</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı iletişim alanında doçentliğini almış olmak, markalama konusunda çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Uygulamalı iletişim alanında doçentliğini almış olmak, markalama konusunda çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri\nFakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Spor Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rekreasyon&quot;}" style="box-sizing:border-box">Rekreasyon</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doç. Dr.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doç. Dr.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:86,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktora ve Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanlarından almış olmak. Spor\nyönetimi alanında ulusal ve uluslararası akademik yayınlara sahip olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktora ve Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanlarından almış olmak. Spor<br style="box-sizing: border-box;">yönetimi alanında ulusal ve uluslararası akademik yayınlara sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri\nFakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Spor Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rekreasyon&quot;}" style="box-sizing:border-box">Rekreasyon</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:9,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr. Öğr.\nÜyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dr. Öğr.<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:86,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanlarında yapmış, spor yönetimi ve spor\nmevzuatı konularında deneyimli olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanlarında yapmış, spor yönetimi ve spor<br style="box-sizing: border-box;">mevzuatı konularında deneyimli olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Spor Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Spor Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Antrenörlük Eğitimi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Antrenörlük Eğitimi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:180,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Lisans üstü eğitimini Spor Bilimlerinde yapmış olmak, aynı alanda doçentliğini almış, fonksiyonel antrenman, toparlanma yöntemleri, H refleksi üzerine SCI\nkapsamında yayınları olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Lisans üstü eğitimini Spor Bilimlerinde yapmış olmak, aynı alanda doçentliğini almış, fonksiyonel antrenman, toparlanma yöntemleri, H refleksi üzerine SCI<br style="box-sizing: border-box;">kapsamında yayınları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:30,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı\n(İngilizce)&quot;}" style="box-sizing:border-box">İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı<br style="box-sizing: border-box;">(İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:249,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık bölümünden lisans mezuniyeti olup, yüksek lisans ve doktora derecesini Mimari Tasarım alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin\nYönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">İç Mimarlık bölümünden lisans mezuniyeti olup, yüksek lisans ve doktora derecesini Mimari Tasarım alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin<br style="box-sizing: border-box;">Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)&quot;}" style="box-sizing:border-box">İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:436,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, Mimarlık Tarihi veya İç Mimarlık alanında yüksek lisans ve Mimari Tasarım veya İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce)\nyeterliliğini sağlamak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, Mimarlık Tarihi veya İç Mimarlık alanında yüksek lisans ve Mimari Tasarım veya İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce)<br style="box-sizing: border-box;">yeterliliğini sağlamak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:17,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri\nFakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ergoterapi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ergoterapi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:342,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı\ndil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı<br style="box-sizing: border-box;">dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:453,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ergoterapi, Ortopedi ve Travmatoloji Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te\nbelirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Ergoterapi, Ortopedi ve Travmatoloji Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te<br style="box-sizing: border-box;">belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik (İngilizce)&quot;}" style="box-sizing:border-box">Hemşirelik (İngilizce)</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:528,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/ Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil\n(İngilizce) yeterliliğini sağlamak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/ Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil<br style="box-sizing: border-box;">(İngilizce) yeterliliğini sağlamak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Hemşirelik (İngilizce)</td><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td style="box-sizing:border-box"></td><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/ Ameliyathane Hemşireliği veya farklı hemşirelik veya tıp alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve<br style="box-sizing: border-box;">Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te<br style="box-sizing: border-box;">belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td style="box-sizing:border-box"></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dil ve Konuşma Terapisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dil ve Konuşma Terapisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:30,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr.\nÜyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr.<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak/belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak/belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dil ve Konuşma Terapisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Dil ve Konuşma Terapisi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:30,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr.\nÜyesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr.<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:268,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Tıp), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tıp) Anesteziyoloji (Tıp) Nöroloji (Tıp), Hemşirelik alanları, Özel Eğitim alanlarından\nbirinde doktora derecesine sahip olmak/belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Tıp), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tıp) Anesteziyoloji (Tıp) Nöroloji (Tıp), Hemşirelik alanları, Özel Eğitim alanlarından<br style="box-sizing: border-box;">birinde doktora derecesine sahip olmak/belirtilen alanlarda doçentliğini almış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td colspan="1" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık&quot;}" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Sağlık<br style="box-sizing: border-box;">Hizmetleri<br style="box-sizing: border-box;">Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Ağız ve Diş<br style="box-sizing: border-box;">Sağlığı</td><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Dr. Öğr.<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td colspan="1" rowspan="3" style="box-sizing:border-box">Endodonti Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak ve post operatif ağrı<br style="box-sizing: border-box;">konusunda çalışması olmak</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=571&qa_1=fenerbah%C3%A7e-%C3%BCniversitesi-20-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-al%C4%B1yor Mon, 21 Dec 2020 08:12:22 +0000 Gümüşhane Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=570&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;KADRO ADEDİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">KADRO ADEDİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DRC.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DRC.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,4,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS\nveya Eşdeğeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS<br style="box-sizing: border-box;">veya Eşdeğeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖZEL ŞARTLAR&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖZEL ŞARTLAR</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şiran Mustafa Beyaz MYO/Gıda İşleme Bölümü/Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şiran Mustafa Beyaz MYO/Gıda İşleme Bölümü/Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;--&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">--</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,170,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek koşulu ile en az\n3 yıl tecrübe sahibi olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek koşulu ile en az<br style="box-sizing: border-box;">3 yıl tecrübe sahibi olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Torul Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Torul Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;--&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">--</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,246,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyet sonrası Bilişim Sistemleri alanında\nbelgelendirmek kaydıyla 2 yıl tecrübeli olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyet sonrası Bilişim Sistemleri alanında<br style="box-sizing: border-box;">belgelendirmek kaydıyla 2 yıl tecrübeli olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Eczane Hizmetleri Bölümü/ Eczane Hizmetleri Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Eczane Hizmetleri Bölümü/ Eczane Hizmetleri Programı</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;--&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">--</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Hemşirelik alanında lisans mezunu olup Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Farmakoloji, Fizyoloji veya Anatomi Anabilim Dallarının birisinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Hemşirelik alanında lisans mezunu olup Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Farmakoloji, Fizyoloji veya Anatomi Anabilim Dallarının birisinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü/Havacılık Yönetimi ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü/Havacılık Yönetimi ABD</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,56,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Havacılık Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Havacılık Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü/Yönetim Bilişim Sistemleri ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü/Yönetim Bilişim Sistemleri ABD</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,177,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Matematik Öğretmenliği veya İstatistik Lisans mezunu olup, Yönetim Bilişim Sistemleri veya İşletme\nalanlarından birinde Doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Matematik Öğretmenliği veya İstatistik Lisans mezunu olup, Yönetim Bilişim Sistemleri veya İşletme<br style="box-sizing: border-box;">alanlarından birinde Doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Siyaset ve Sosyal Bilimler veya İşletme alanında Doktora yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Siyaset ve Sosyal Bilimler veya İşletme alanında Doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Antrenörlük Eğitimi ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Antrenörlük Eğitimi ABD</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Arş.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Arş.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,113,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve\nSpor ABD’da Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve<br style="box-sizing: border-box;">Spor ABD’da Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kelkit Aydın Doğan MYO/Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kelkit Aydın Doğan MYO/Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr.Gör.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muaf&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muaf</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;--&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">--</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,180,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Havacılık Yönetimi veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olup, Temel Sivil Havacılık ile Kokpit ve Kabin Güvenliği Temel Eğitimi Sertifikalarına\nsahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Havacılık Yönetimi veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olup, Temel Sivil Havacılık ile Kokpit ve Kabin Güvenliği Temel Eğitimi Sertifikalarına<br style="box-sizing: border-box;">sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,116,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Matematik-Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olup, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Tezli Yüksek Lisans\nyapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Matematik-Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olup, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Tezli Yüksek Lisans<br style="box-sizing: border-box;">yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr.Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr.Gör.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,61,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup,\nHaberleşme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup,<br style="box-sizing: border-box;">Haberleşme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Duyuru Başlama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 21/12/2020</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 04/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Ön Değerlendirme Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 06/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sınav Giriş Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 08/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuç Açıklama Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 12/01/2021</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Kabul Edilecek Başvuru Şekli &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Şahsen veya Posta ile</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Adresi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: İlgili Birimlere yapılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi &nbsp; : www.gumushane.edu.tr</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL ŞARTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul ed ilen bir &nbsp;sınavdan &nbsp;bu &nbsp;puan &nbsp;muadili &nbsp;bir &nbsp;puan &nbsp;almış &nbsp;olmak &nbsp;gerekir. &nbsp;Merkezi &nbsp;sınav &nbsp;muafiyetinden &nbsp;yararlanmayı &nbsp;talep &nbsp;edenlerin &nbsp;ön &nbsp;değerlendirme &nbsp;ve &nbsp;nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük &nbsp;not &nbsp;sistemine &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;kararıyla &nbsp;belirlenir. &nbsp;Diğer &nbsp;not &nbsp;sistemlerinin &nbsp;100’lük &nbsp;not &nbsp;sistemine &nbsp;eşdeğerliğine &nbsp;Üniversitemiz senatosu karar verir</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek &nbsp;üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak &nbsp;atamalarda &nbsp;ilgili &nbsp;dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;merkezi &nbsp;yabancı &nbsp;dil &nbsp;sınavından &nbsp;en &nbsp;az &nbsp;80 &nbsp;puan &nbsp;veya &nbsp;eşdeğerliği &nbsp;kabul &nbsp;edilen &nbsp;bir &nbsp;sınavdan &nbsp;bu &nbsp;puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</span></p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=570&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Mon, 21 Dec 2020 08:00:58 +0000 Gümüşhane Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=569&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-17-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlgililere duyurulur.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;FAKÜLTE-MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">FAKÜLTE-MYO</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜM</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;PROGRAM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">PROGRAM</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ŞARTLARI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ŞARTLARI</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:29,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıbbi Laboratuvar Teknikleri\nProgramı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıbbi Laboratuvar Teknikleri<br style="box-sizing: border-box;">Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:72,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kimya Alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Enzimler ve Antioksidanlar\nkonularında çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kimya Alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Enzimler ve Antioksidanlar<br style="box-sizing: border-box;">konularında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Harita Mühendisliği Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Harita Mühendisliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Jeodezi ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Jeodezi ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Alanında Doçent unvanı almış olmak ve Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Ölçümlerle Modellenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Alanında Doçent unvanı almış olmak ve Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Ölçümlerle Modellenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:34,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri\nProgramı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri<br style="box-sizing: border-box;">Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk alanında Doktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk alanında Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe ve Vergi Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe ve Vergi Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:54,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:90,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İşletme veya İktisat alanında Doktora yapmış olmak ve\nBölgesel Ekonomik Büyüme ve Yatırım\nHarcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İşletme veya İktisat alanında Doktora yapmış olmak ve<br style="box-sizing: border-box;">Bölgesel Ekonomik Büyüme ve Yatırım<br style="box-sizing: border-box;">Harcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:100,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet veya İktisat alanında Doktora yapmış olmak ve Göç ve Göçmenlik konularında çalışmalar\nyapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet veya İktisat alanında Doktora yapmış olmak ve Göç ve Göçmenlik konularında çalışmalar<br style="box-sizing: border-box;">yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim ve Organizasyon Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim ve Organizasyon Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:111,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İşletme veya İktisat alanında Doktora yapmış olmak ve İstihdam ve Gelir Dağılımı konularında çalışmalar yapmış\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İşletme veya İktisat alanında Doktora yapmış olmak ve İstihdam ve Gelir Dağılımı konularında çalışmalar yapmış<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Felsefe ve Din\nBilimleri Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Felsefe ve Din<br style="box-sizing: border-box;">Bilimleri Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:25,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Din Sosyolojisi Anabilim\nDalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Din Sosyolojisi Anabilim<br style="box-sizing: border-box;">Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:7,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor\nÖğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor<br style="box-sizing: border-box;">Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Alanında Doktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Alanında Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:116,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak, Uygulamalı ve Sağlık Sosyolojisi konularında çalışmalar\nyapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak, Uygulamalı ve Sağlık Sosyolojisi konularında çalışmalar<br style="box-sizing: border-box;">yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim\nÜyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Acil Yardım ve Afet\nYönetimi Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Acil Yardım ve Afet<br style="box-sizing: border-box;">Yönetimi Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:7,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor\nÖğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor<br style="box-sizing: border-box;">Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:39,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Afet Yönetimi Anabilim Dalında Doktora\nyapmış ve Acil Durum Planları üzerine çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Afet Yönetimi Anabilim Dalında Doktora<br style="box-sizing: border-box;">yapmış ve Acil Durum Planları üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Maliye Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Maliye Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Maliye Teorisi Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Maliye Teorisi Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yüksek lisans ve Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak ve Vergi Teorisi ile Çevre alanlarında çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yüksek lisans ve Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak ve Vergi Teorisi ile Çevre alanlarında çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:23,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Siyaset Bilimi ve Kamu\nYönetimi Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Siyaset Bilimi ve Kamu<br style="box-sizing: border-box;">Yönetimi Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:27,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Siyaset ve Sosyal Bilimler\nAnabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Siyaset ve Sosyal Bilimler<br style="box-sizing: border-box;">Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:7,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor\nÖğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor<br style="box-sizing: border-box;">Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:35,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yakın Dönem Türk Siyasal Hayatı ve\nSiyasal Partiler Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yakın Dönem Türk Siyasal Hayatı ve<br style="box-sizing: border-box;">Siyasal Partiler Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası İlişkiler Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uluslararası İlişkiler Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası İlişkiler ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uluslararası İlişkiler ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim\nÜyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılım Mühendisliği Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yazılım Mühendisliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak ve Mikroskobik Görüntüleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak ve Mikroskobik Görüntüleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılım Mühendisliği Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yazılım Mühendisliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:15,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim\nÜyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Turizm Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm Rehberliği Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Turizm Rehberliği Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm Rehberliği ABD&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Turizm Rehberliği ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:141,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Turizm İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak. Kültür Turizmi, Otel İşletmelerinde İzlenim Yönetimi, Kurumsallaşma ve Örgütsel Bağlılık\nkonularında çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Turizm İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak. Kültür Turizmi, Otel İşletmelerinde İzlenim Yönetimi, Kurumsallaşma ve Örgütsel Bağlılık<br style="box-sizing: border-box;">konularında çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kelkit Aydın Doğan MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kelkit Aydın Doğan MYO</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Veterinerlik Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Veterinerlik Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:29,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Laborant ve Veteriner Sağlık\nProgramı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Laborant ve Veteriner Sağlık<br style="box-sizing: border-box;">Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Kanatlı Hayvanlarda Beslenmenin Stresörler Üzerine Etkileriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Kanatlı Hayvanlarda Beslenmenin Stresörler Üzerine Etkileriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=569&qa_1=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%BCniversitesi-17-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Mon, 21 Dec 2020 07:57:34 +0000 İstanbul Medipol Üniversitesi 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=568&qa_1=istanbul-medipol-%C3%BCniversitesi-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölüm</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Sayısı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Sayısı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Unvanı</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıp Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Temel Tıp Bilimleri Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Temel Tıp Bilimleri Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Tarihi ve Etik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıp Tarihi ve Etik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıp Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Temel Tıp Bilimleri Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Temel Tıp Bilimleri Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anatomi Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Anatomi Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anatomi Alanında Yüksek Lisans Yapmış veya Yapıyor Olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Anatomi Alanında Yüksek Lisans Yapmış veya Yapıyor Olmak.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">3</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çocuk Gelişimi Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Çocuk Gelişimi Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çocuk Gelişimi Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Çocuk Gelişimi Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çocuk Gelişimi Alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Çocuk Gelişimi Alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi (İngilizce)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi (İngilizce)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi mezunu olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi mezunu olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Farmakognozi Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Farmakognozi Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmakognozi alanında doktora yapıyor olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmakognozi alanında doktora yapıyor olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yabancı Diller Eğitimi Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yabancı Diller Eğitimi Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İngilizce Öğretmenliği Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İngilizce Öğretmenliği Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İngilizce Öğretmenliği Lisans Mezunu Olup Yabancı Dil Öğretimi Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İngilizce Öğretmenliği Lisans Mezunu Olup Yabancı Dil Öğretimi Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kamu Hukuku Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kamu Hukuku Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İdare Hukuku Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İdare Hukuku Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:69,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi Mezunu Olup Kamu Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans\nYapıyor Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi Mezunu Olup Kamu Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans<br style="box-sizing: border-box;">Yapıyor Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik ve Doğa\nBilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik ve Doğa<br style="box-sizing: border-box;">Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği\nBölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği<br style="box-sizing: border-box;">Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:16,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Programı\n(İngilizce)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Programı<br style="box-sizing: border-box;">(İngilizce)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:39,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olup\nİlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olup<br style="box-sizing: border-box;">İlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Araş. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Araş. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimari Restorasyon Program&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimari Restorasyon Program</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:75,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık Lisans Mezunu Olup Mimari Tasarım Programında Tezli Yüksek Lisans\nYapmış Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık Lisans Mezunu Olup Mimari Tasarım Programında Tezli Yüksek Lisans<br style="box-sizing: border-box;">Yapmış Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:25,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Hizmetleri Meslek\nYüksek Okulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Hizmetleri Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksek Okulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim ve\nOrganizasyon Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim ve<br style="box-sizing: border-box;">Organizasyon Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:17,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Kurumları\nİşletmeciliği Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Kurumları<br style="box-sizing: border-box;">İşletmeciliği Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:40,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu Olup Aynı\nAlanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu Olup Aynı<br style="box-sizing: border-box;">Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi Programı (İngilizce)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizyoterapi Programı (İngilizce)</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:75,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek\nLisans Yapmış Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek<br style="box-sizing: border-box;">Lisans Yapmış Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:25,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Hizmetleri Meslek\nYüksek Okulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Hizmetleri Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksek Okulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dişçilik Hizmetleri\nBölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dişçilik Hizmetleri<br style="box-sizing: border-box;">Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ağız ve Diş Sağlığı\nProgramı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ağız ve Diş Sağlığı<br style="box-sizing: border-box;">Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:36,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olup\nAnatomi Alanında Doktora Yapıyor Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olup<br style="box-sizing: border-box;">Anatomi Alanında Doktora Yapıyor Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmetler Programı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmetler Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=568&qa_1=istanbul-medipol-%C3%BCniversitesi-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi Mon, 21 Dec 2020 07:56:36 +0000 Tarsus Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=566&qa_1=tarsus-%C3%BCniversitesi-15-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınacak olan adli sicil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesi (Doçent kadrolarına başvuranlar için)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Adaylar; &nbsp;özgeçmiş, &nbsp;yayın &nbsp;listesi, &nbsp;Tarsus &nbsp;Üniversitesi &nbsp;Öğretim &nbsp;Üyeliğine &nbsp;Yükseltilme &nbsp;ve &nbsp;Atanma &nbsp;Ölçütleri &nbsp;Yönergesi’ndeki &nbsp;puan &nbsp;tablosunun doldurulmuş hali, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak ulaştıracaklardır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan No&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlan No</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Birimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Birimi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anabilim Dalı/ Program&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Anabilim Dalı/ Program</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Unvanı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Der.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Der.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adet&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Adet</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Açıklamalar&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Açıklamalar</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ23&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ23</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Gümrük İşletme&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Gümrük İşletme</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Gümrük İşletme&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Gümrük İşletme</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ekonometri alanında doçentliğini almış olmak. Finansal ekonometri üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ekonometri alanında doçentliğini almış olmak. Finansal ekonometri üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ24&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ24</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans ve Bankacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans ve Bankacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans ve Bankacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans ve Bankacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:89,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans alanında doçentliğini almış olmak. Dijital bankacılık ve finansal gelişme üzerine\nçalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans alanında doçentliğini almış olmak. Dijital bankacılık ve finansal gelişme üzerine<br style="box-sizing: border-box;">çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ25&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ25</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Bilimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Bilimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans ve Bankacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans ve Bankacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans ve Bankacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans ve Bankacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:47,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans alanında doçentliğini almış olmak. Risk\nve portföy yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans alanında doçentliğini almış olmak. Risk<br style="box-sizing: border-box;">ve portföy yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ26&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ26</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Otomotiv&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Otomotiv</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İçten yanmalı motorlar ve yanma üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İçten yanmalı motorlar ve yanma üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ27&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ27</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mekanik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mekanik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:132,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Malzemelerin termomekanik özellikleri ve hesaplamalı mekanik üzerine çalışmaları\nbulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Malzemelerin termomekanik özellikleri ve hesaplamalı mekanik üzerine çalışmaları<br style="box-sizing: border-box;">bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ28&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ28</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Endüstri Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Endüstri Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yöneylem Araştırması&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yöneylem Araştırması</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Çok amaçlı modelleme üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Çok amaçlı modelleme üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ29&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ29</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hemşirelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hemşirelik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:82,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Talasemi\nüzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Talasemi<br style="box-sizing: border-box;">üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ30&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ30</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sağlık Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sağlık Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ebelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ebelik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ebelik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ebelik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:40,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği\nalanında doktora yapmış olmak. Müzikoterapi ve suda doğum üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği<br style="box-sizing: border-box;">alanında doktora yapmış olmak. Müzikoterapi ve suda doğum üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ31&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ31</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Büro Hizmetleri ve Sekreterlik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Büro Hizmetleri ve Sekreterlik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Politik risk üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Politik risk üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ32&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ32</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Finans Bankacılık ve Sigortacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Finans Bankacılık ve Sigortacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bankacılık ve Sigortacılık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bankacılık ve Sigortacılık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:79,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İşetme alanında doktora yapmış olmak. Bankacılık ve finans üzerine çalışmaları\nbulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İşetme alanında doktora yapmış olmak. Bankacılık ve finans üzerine çalışmaları<br style="box-sizing: border-box;">bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ33&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ33</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:61,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek\nYüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektronik ve Otomasyon&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektronik ve Otomasyon</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mekatronik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mekatronik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:129,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında doktora yapmış olmak. Organik güneş pilleri ve fotokatalitik hidrojen üretimi üzerine\nçalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında doktora yapmış olmak. Organik güneş pilleri ve fotokatalitik hidrojen üretimi üzerine<br style="box-sizing: border-box;">çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ34&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ34</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:61,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek\nYüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektronik ve Otomasyon&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektronik ve Otomasyon</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mekatronik&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mekatronik</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında doktora yapmış olmak. Seramik süperiletkenler üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında doktora yapmış olmak. Seramik süperiletkenler üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ35&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ35</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:61,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek\nYüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine ve Metal Teknolojileri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine ve Metal Teknolojileri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hesaplamalı mekanik ve biyomekanik üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hesaplamalı mekanik ve biyomekanik üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ36&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ36</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:61,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek\nYüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine ve Metal Teknolojileri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine ve Metal Teknolojileri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İmalat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sürtünme kaynağı üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İmalat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sürtünme kaynağı üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020ÖÜ37&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020ÖÜ37</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}{&quot;1&quot;:61,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek\nYüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek<br style="box-sizing: border-box;">Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik ve Enerji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik ve Enerji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktor Öğretim Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktor Öğretim Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:7}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Isı değiştiricileri ve optimizasyon üzerine çalışmaları bulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Isı değiştiricileri ve optimizasyon üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=566&qa_1=tarsus-%C3%BCniversitesi-15-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Mon, 21 Dec 2020 07:44:53 +0000 Yalova Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=565&qa_1=yalova-%C3%BCniversitesi-5-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İslami İlimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İslami İlimler Fakültesi</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Temel İslam Bilimleri&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Temel İslam Bilimleri</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör. (Ders Verecek)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,179,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. “Takrib” öğretimi alanında mesleki deneyimi\nbulunmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. “Takrib” öğretimi alanında mesleki deneyimi<br style="box-sizing: border-box;">bulunmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yalova MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yalova MYO</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Park ve Bahçe Bitkileri&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Park ve Bahçe Bitkileri</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör. (Ders Verecek)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muaf&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muaf</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı veya Şehir Bölge Planlama Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı veya Şehir Bölge Planlama Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Termal MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Termal MYO</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Terapi ve Rehabilitasyon&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Terapi ve Rehabilitasyon</td><td colspan="2" data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi Programı&quot;}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizyoterapi Programı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör. (Ders Verecek)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Muaf&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Muaf</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,38,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve\nAraştırma Merkezi için)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve<br style="box-sizing: border-box;">Araştırma Merkezi için)</td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td colspan="2" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)</td><td colspan="2" data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">2</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,171,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,349,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim\nTeknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğret-menliği bölümlerinin birinden tezli yüksek\nlisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim<br style="box-sizing: border-box;">Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğret-menliği bölümlerinin birinden tezli yüksek<br style="box-sizing: border-box;">lisans yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><p><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL ŞARTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</span></p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=565&qa_1=yalova-%C3%BCniversitesi-5-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak Mon, 21 Dec 2020 07:43:48 +0000 Yalova Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=563&qa_1=yalova-%C3%BCniversitesi-18-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Profesör &nbsp;kadrosuna &nbsp;başvuran &nbsp;adaylar; &nbsp;2547 &nbsp;sayılı &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kanunu’nun &nbsp;26. &nbsp;maddesinde &nbsp;belirtilen &nbsp;şartlar &nbsp;ile &nbsp;başlıca &nbsp;araştırma &nbsp;eserlerini belirttikleri &nbsp;başvuru &nbsp;formlarına &nbsp;onaylı &nbsp;lisans, &nbsp;yüksek &nbsp;lisans, &nbsp;doktora &nbsp;ve &nbsp;doçentlik &nbsp;belgelerini, &nbsp;varsa &nbsp;yabancı &nbsp;dil &nbsp;belgelerini, &nbsp;nüfus &nbsp;cüzdan &nbsp;suretlerini, özgeçmişlerini, &nbsp;yayın &nbsp;listelerini, &nbsp;tebliğlerini, &nbsp;bilimsel &nbsp;çalışmalarını, &nbsp;bilimsel &nbsp;çalışmalarına &nbsp;yapılan &nbsp;atıfları, &nbsp;eğitim-öğretim &nbsp;faaliyetlerini &nbsp;ve &nbsp;1 &nbsp;adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı &nbsp;ve &nbsp;araştırma &nbsp;eserlerini &nbsp;belirttikleri &nbsp;başvuru &nbsp;formuna &nbsp;yüksek &nbsp;lisans/sanatta &nbsp;yeterlilik, &nbsp;doktora &nbsp;ve &nbsp;varsa &nbsp;Yabancı &nbsp;Dil &nbsp;belgelerini, &nbsp;bilimsel &nbsp;yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİMİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM DALI/PROGRAM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM DALI/PROGRAM</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÜNVANI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÜNVANI</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DERECESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DERECESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADEDİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADEDİ</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARANAN NİTELİKLER&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARANAN NİTELİKLER</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:12,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar\nMühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar<br style="box-sizing: border-box;">Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Siber Güvenlik ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Siber Güvenlik ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:8,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr.\nÜyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr.<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:51,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nesnelerin İnterneti alanında çalışmaları\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nesnelerin İnterneti alanında çalışmaları<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:12,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:11,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar\nMühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar<br style="box-sizing: border-box;">Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar Yazılımı\nABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar Yazılımı<br style="box-sizing: border-box;">ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:8,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr.\nÜyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr.<br style="box-sizing: border-box;">Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:51,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nesnelerin interneti alanında çalışmaları\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nesnelerin interneti alanında çalışmaları<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:20,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik Elektronik\nMühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik Elektronik<br style="box-sizing: border-box;">Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Elektrik Elektronik Müh.ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Elektrik Elektronik Müh.ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:102,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri alanında çalışmaları\nolmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri alanında çalışmaları<br style="box-sizing: border-box;">olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:8,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Polimer\nMalzeme Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Polimer<br style="box-sizing: border-box;">Malzeme Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Polimer Malzeme Mühendisliği ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Polimer Malzeme Mühendisliği ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Profesör</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Polimer bilimi alanında Doçentliğini almış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Polimer bilimi alanında Doçentliğini almış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:16,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum\nBilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum<br style="box-sizing: border-box;">Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Psikoloji ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Psikoloji ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji alanında çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:26,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uygulamalı Psikoloji ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uygulamalı Psikoloji ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji alanında çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:16,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum\nBilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum<br style="box-sizing: border-box;">Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Gelişim Psikoloji ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Gelişim Psikoloji ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Psikoloji alanında çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Psikoloji alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:26,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyal Hizmet ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyal Hizmet ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sosyoloji alanında doçentliğini almış ve bu alanda çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sosyoloji alanında doçentliğini almış ve bu alanda çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:26,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri\nFakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri<br style="box-sizing: border-box;">Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarih&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarih</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ortaçağ Tarihi ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ortaçağ Tarihi ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ortaçağ Tarihi alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ortaçağ Tarihi alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:16,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum\nBilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum<br style="box-sizing: border-box;">Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarih&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarih</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yakın Çağ Tarihi ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yakın Çağ Tarihi ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Profesör</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yakınçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yakınçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarih&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarih</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yakın Çağ Tarihi ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yakın Çağ Tarihi ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarih&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarih</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yeni Çağ Tarihi ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yeni Çağ Tarihi ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçent&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçent</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yeniçağ Tarihi alanında doçentliğini almış ve bu alanda çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yeniçağ Tarihi alanında doçentliğini almış ve bu alanda çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İslami İlimler Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İslami İlimler Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Temel İslam Bilimleri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Temel İslam Bilimleri</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Profesör</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentliğini “Kıraat” alanında almış olmak. YDS, YÖK Dil ya da eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birisinden en az 80 Arapça dil puanı almış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçentliğini “Kıraat” alanında almış olmak. YDS, YÖK Dil ya da eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birisinden en az 80 Arapça dil puanı almış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği ABD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği ABD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kompozit kaplamalarda mekaniktik-ampirik çalışma yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kompozit kaplamalarda mekaniktik-ampirik çalışma yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat Tasarım Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık ASD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık ASD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:189,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık Bölümünde Yüksek lisans ve doktora veya Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. İç mimarlıkta sürdürülebilir tasarım\nkonusunda çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık Bölümünde Yüksek lisans ve doktora veya Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. İç mimarlıkta sürdürülebilir tasarım<br style="box-sizing: border-box;">konusunda çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat Tasarım Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim ASD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim ASD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Profesör&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Profesör</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}{&quot;1&quot;:49,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış\nolmak. Resim sanatında teknik uygulamalar ve yöntemler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış<br style="box-sizing: border-box;">olmak. Resim sanatında teknik uygulamalar ve yöntemler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat Tasarım Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim ASD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim ASD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik veya Doktora yapmış olmak. Resim sanatında yeniden üretim ve dijital teknoloji alanında çalışmaları olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik veya Doktora yapmış olmak. Resim sanatında yeniden üretim ve dijital teknoloji alanında çalışmaları olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sanat Tasarım Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sanat Tasarım Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim ASD.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim ASD.</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Resim alanında Yüksek Lisans ve Doktora veya Sanatta Yeterlik yapmış olmak. Göç ve güncel sanat konularında çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Resim alanında Yüksek Lisans ve Doktora veya Sanatta Yeterlik yapmış olmak. Göç ve güncel sanat konularında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=563&qa_1=yalova-%C3%BCniversitesi-18-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Mon, 21 Dec 2020 07:39:47 +0000 Yaşar Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=562&qa_1=ya%C5%9Far-%C3%BCniversitesi-6-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Şartları:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">* Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak &nbsp;barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı &nbsp;örnekleri ile &nbsp;diğer öğrenim &nbsp;belgeleri &nbsp;(belgelerin &nbsp;asılları &nbsp;ile &nbsp;fotokopilerinin &nbsp;getirilmesi &nbsp;gerekmektedir), &nbsp;YÖK &nbsp;formatlı &nbsp;güncel &nbsp;özgeçmiş &nbsp;ve &nbsp;yayın &nbsp;listesi, &nbsp;başlıca &nbsp;araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülteye başvurulması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">* Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">* &nbsp;Başvuru &nbsp;süresi &nbsp;bu &nbsp;ilanın &nbsp;Resmî &nbsp;Gazete’de &nbsp;yayımlandığı &nbsp;tarihten &nbsp;itibaren &nbsp;15 &nbsp;gündür. &nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvurular &nbsp;T.C. &nbsp;Yaşar &nbsp;Üniversitesi, &nbsp;İnsan &nbsp;Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol &nbsp;No:37-39 &nbsp;PK. &nbsp;35100 &nbsp;Bornova &nbsp;– &nbsp;İZMİR &nbsp;adresine &nbsp;şahsen &nbsp;veya kargo &nbsp;ile &nbsp;yapılabilir. &nbsp;İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli &nbsp;ve &nbsp;başvuru süresi &nbsp;içinde &nbsp;yapılmayan &nbsp;başvurular &nbsp;ile &nbsp;kargodaki &nbsp;gecikmeler &nbsp;dikkate &nbsp;alınmayacaktır. &nbsp;İdare &nbsp;gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakülte/ Yüksekokul&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fakülte/ Yüksekokul</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm/Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölüm/Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Unvanı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Adedi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kadro Adedi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uzmanlık Alanı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uzmanlık Alanı</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hukuk Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Hukuk Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,51,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku\nA.B.D.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku<br style="box-sizing: border-box;">A.B.D.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof.Dr.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Prof.Dr.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,134,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentlik derecesini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku bilim alanında almış olmak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında\neğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçentlik derecesini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku bilim alanında almış olmak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında<br style="box-sizing: border-box;">eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İşletme Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İşletme Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Lojistik Yönetimi Bölümü (*)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Lojistik Yönetimi Bölümü (*)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof.Dr.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Prof.Dr.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,215,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentlik derecesini Üretim Yönetimi bilim alanında almış olmak. Üretim Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik çalışma\ndeneyimi olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçentlik derecesini Üretim Yönetimi bilim alanında almış olmak. Üretim Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik çalışma<br style="box-sizing: border-box;">deneyimi olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Uluslararası İlişkiler Bölümü (*)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Uluslararası İlişkiler Bölümü (*)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doç.Dr.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doç.Dr.</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doçentlik derecesini Uluslararası İlişkiler bilim alanında almış olmak. Avrupa Birliği Dış Politikası ve İklim Değişikliği alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doçentlik derecesini Uluslararası İlişkiler bilim alanında almış olmak. Avrupa Birliği Dış Politikası ve İklim Değişikliği alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adalet Meslek Yüksekokulu&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Adalet Meslek Yüksekokulu</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adalet Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Adalet Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktora derecesini Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim dalında almış olmak. Medeni Hukuk alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktora derecesini Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim dalında almış olmak. Medeni Hukuk alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktora derecesini Mimarlık Anabilim dalında, tercihen Akustik alanında almış olmak. Yapı Teknolojileri ve Çevresel Sistemler alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktora derecesini Mimarlık Anabilim dalında, tercihen Akustik alanında almış olmak. Yapı Teknolojileri ve Çevresel Sistemler alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mühendislik Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mühendislik Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İnşaat Mühendisliği Bölümü (*)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İnşaat Mühendisliği Bölümü (*)</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr.Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr.Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box; text-align:center">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Doktora derecesini Deprem Mühendisliği alanında almış olmak. Yapı Bilgisi, Deprem Yalıtımlı Binaların Tasarımı alanında uzmanlaşarak araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Doktora derecesini Deprem Mühendisliği alanında almış olmak. Yapı Bilgisi, Deprem Yalıtımlı Binaların Tasarımı alanında uzmanlaşarak araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=562&qa_1=ya%C5%9Far-%C3%BCniversitesi-6-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Mon, 21 Dec 2020 06:50:48 +0000 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=559&qa_1=zonguldak-b%C3%BClent-ecevit-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Bir adet fotoğraf,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Özgeçmiş,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12- Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, (http://personel. beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Sonuçların duyurulacağı internet adresi: <a href="http://w3.beun.edu.tr" rel="nofollow">http://w3.beun.edu.tr</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuıumlarmm senatoları karar verir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Devlet yükseköğretim kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">SINAV TAKVİMİ</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Duyuru Başlama Tarihi : 21.12.2020</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Son Başvuru Tarihi : 04.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 11.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Giriş Sınav Tarihi : 15.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sonuç Açıklama Tarihi : 22.01.2021</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=559&qa_1=zonguldak-b%C3%BClent-ecevit-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Mon, 21 Dec 2020 06:45:39 +0000 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=558&qa_1=afyonkarahisar-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.afsu.edu.tr ve www.personel.afsu.edu.tradreslerinden ulaşılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=558&qa_1=afyonkarahisar-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-al%C4%B1nacak Mon, 21 Dec 2020 06:44:40 +0000 Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=556&qa_1=%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1-karatekin-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2020-05</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3 - Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripte ki yüzlük not kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2 - Özgeçmiş,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6 - Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7 - Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Onaylı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8 - 2020-05/02 nolu ilan için Deneyim Belgesi (ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri almış olduğuna dair belge)(Onaylı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9 - 2020-05/03 nolu ilan için Deneyim Belgesi (İş ve Meslek Danışmanı Sertifikasına sahip olduğunu gösterir belge)(Onaylı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Nüfus cüzdan fotokopisi.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen(noter vekaleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir) veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ve yanlış birime yapılan müracaatlardan doğacak gecikmelere ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. e-Devletten alınabilen belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4 - Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5 - Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=556&qa_1=%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1-karatekin-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Mon, 21 Dec 2020 06:43:03 +0000 Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=555&qa_1=f%C4%B1rat-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır.Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Genel ve Özel Şartlar</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İstenilen Belgeler</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Özgeçmiş</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- ALES Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">13- Adli Sicil Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Muafiyet</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Meslek yüksek okullarının bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖNEMLİ NOTLAR .</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir.Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10700/1-1</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=555&qa_1=f%C4%B1rat-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Mon, 21 Dec 2020 06:42:17 +0000 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=552&qa_1=k%C3%BCtahya-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Genel ve Özel Şartlar:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3 - Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Muafiyet:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullannın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İstenen Belgeler</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Başvuru Formu. (<a href="http://www.ksbu.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.ksbu.edu.tr/</a> adresinden temin edilebilir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş, (<a href="http://www.ksbu.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.ksbu.edu.tr/</a> adresinden temin edilebilir)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- ALES ve yabancı dil sonuç belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Lisans/yüksekokul transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Alanında İş Tecrübe Belgesi, (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Onaylı hizmet belgesi . (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.) İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin <a href="http://www.ksbu.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.ksbu.edu.tr/</a> adresinden ulaşılabilir</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=552&qa_1=k%C3%BCtahya-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Mon, 21 Dec 2020 06:39:01 +0000 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=551&qa_1=erzincan-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru bilgileri ile sınav tarihlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye <a href="http://www.ebyu.edu.tr" rel="nofollow">http://www.ebyu.edu.tr</a> adresinden ulaşılabilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Not: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. ALES'ten en az 70 (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda yüksek lisans belgesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans belgesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Başvuru dilekçesi (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Özgeçmiş,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. ilan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesinin veya öğrenci belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. Lisans transkript fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6. ALES Belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9. Fotoğraf (2 adet)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">AÇIKLAMALAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerde SGK dökümü istenmez.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi gönderilmesi zorunludur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6. ilan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFiYETLER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 10678/1-1</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=551&qa_1=erzincan-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Sun, 20 Dec 2020 12:44:27 +0000 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=550&qa_1=ihsan-do%C4%9Framac%C4%B1-bilkent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2547 &nbsp;Sayılı &nbsp;Yüksek &nbsp;Öğretim &nbsp;Kanununun &nbsp;23. &nbsp;maddesi, &nbsp;12 &nbsp;Haziran &nbsp;2018 &nbsp;tarih &nbsp;ve &nbsp;30449 sayılı &nbsp; Resmî &nbsp; Gazete’de &nbsp; yayınlanmış &nbsp; olan &nbsp; "Öğretim &nbsp; Üyeliğine &nbsp; Yükseltilme &nbsp; ve &nbsp; Atanma Yönetmeliği"nin &nbsp; &nbsp;Doçent &nbsp; &nbsp;Kadrolarına &nbsp; &nbsp;Atanma &nbsp; &nbsp;koşullarını &nbsp; &nbsp;düzenleyen &nbsp; &nbsp;8-11. &nbsp; &nbsp;maddeleri hükümlerinde &nbsp;aranan &nbsp;koşulları &nbsp;yerine &nbsp;getirmiş &nbsp;olmak &nbsp;kaydı &nbsp;ile &nbsp;İ.D. &nbsp;Bilkent &nbsp;Üniversitesi &nbsp;Fen Fakültesi Matematik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3. &nbsp;Özgeçmiş, &nbsp;ulusal &nbsp;ve &nbsp;uluslararası &nbsp;akademik &nbsp;dergi &nbsp;ve/veya &nbsp;kitaplarda &nbsp;yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla &nbsp;teslim &nbsp;etmeleri &nbsp;gereklidir. &nbsp;İnternet &nbsp;üzerinden &nbsp;başvurular &nbsp;kabul &nbsp;edilmez. &nbsp;Başvuru &nbsp;için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">FAKÜLTE: Fen Fakültesi</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">BÖLÜM: Matematik Bölümü</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">AKADEMİK UNVANI: Doçent</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">ÖZEL &nbsp;KOŞULLAR: &nbsp;Matematiğin &nbsp;Sayılar &nbsp;Kuramı &nbsp;alanında, &nbsp;Analitik &nbsp;Sayılar &nbsp;Kuramı üzerinde &nbsp;çalışmak. &nbsp;Yurtdışında &nbsp;araştırma &nbsp;ağırlıklı &nbsp;üniversitelerde &nbsp;doktora &nbsp;veya &nbsp;doktora &nbsp;sonrası çalışmalar &nbsp; &nbsp;yapmış &nbsp; &nbsp;olmak. &nbsp; &nbsp;Araştırmalarıyla &nbsp; &nbsp;alanına &nbsp; &nbsp;uluslararası &nbsp; &nbsp;düzeyde &nbsp; &nbsp;katkı &nbsp; &nbsp;yapmış, araştırmalarını &nbsp;saygın &nbsp;bilimsel &nbsp;dergilerde &nbsp;yayınlamış &nbsp;ve &nbsp;çalışmalarına &nbsp;saygın &nbsp;yayınlardan &nbsp;atıf almış, &nbsp;yurt &nbsp;dışı &nbsp;bilimsel &nbsp;toplantılarda &nbsp;davetli &nbsp;konuşmalar &nbsp;yapmış &nbsp;olmak. &nbsp;Alanında &nbsp;bilimsel projelerde yürütücülük yapmış olmak, lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">BAŞVURU &nbsp;ADRESİ &nbsp;: &nbsp;İhsan &nbsp;Doğramacı &nbsp;Bilkent &nbsp;Üniversitesi &nbsp;Fen &nbsp;Fakültesi &nbsp;Dekanlığı</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">06800, Bilkent Ankara</span></p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=550&qa_1=ihsan-do%C4%9Framac%C4%B1-bilkent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Sun, 20 Dec 2020 12:33:16 +0000 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=548&qa_1=malatya-turgut-%C3%B6zal-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan olunur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi <a href="https://ozal.edu.tr/tr/personel" rel="nofollow">https://ozal.edu.tr/tr/personel</a> adresinde mevcuttur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Yükseköğretim Kuramlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6.maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuruda İstenen Belgeler:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1-Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar kısmında "Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri ve öğrenci ise öğrenci belgesi (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- İki adet biyometrik fotoğraf.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL,veya eşdeğerliliği).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Askerlik Belgesi (e-Devlet çıktısı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK'dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">13- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">14- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">15- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=548&qa_1=malatya-turgut-%C3%B6zal-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Sat, 19 Dec 2020 10:09:27 +0000 Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=546&qa_1=avrasya-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">A. GENEL ŞARTLAR:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 659px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. ilgili yönetmeliğin 6/4.maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan şartı 80 puandır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">B. ÖZEL ŞARTLAR:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Özgeçmiş</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6. Lisans Transkripti (onaylı)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖNEMLİ NOTLAR :</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasyauniversitesi.com) yayımlanacaktır. İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "aslı gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10738/1-1</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=546&qa_1=avrasya-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Sat, 19 Dec 2020 10:08:00 +0000 İnönü Üniversitesi alacak 19 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=545&qa_1=in%C3%B6n%C3%BC-%C3%BCniversitesi-alacak-19-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL AÇIKLAMALAR</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1-Yabancı &nbsp;Ülkelerden &nbsp;alınan &nbsp;diplomaların &nbsp;Üniversitelerarası &nbsp;Kurul &nbsp;veya &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;denkliğinin &nbsp;onaylanmış &nbsp;olması &nbsp;ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3-Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, &nbsp;bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları &nbsp;kabul edilecektir. (Doktor Öğretim Üyeleri için ilgili birimler tarafından yapılacaktır.)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4-Yapılan başvurular &nbsp;ilan &nbsp;edilen kadro &nbsp;derecesine &nbsp;haiz &nbsp;olması &nbsp;gerekmektedir. &nbsp;Başvuru yapan adayların &nbsp;koşullarının &nbsp;uygun &nbsp;olmadığının &nbsp;sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6-Herhangi &nbsp;bir &nbsp;kamu &nbsp;kurumunda &nbsp;çalışanların &nbsp;(daha &nbsp;önce &nbsp;çalışıp &nbsp;ayrılsalar &nbsp;dahi), &nbsp;çalıştıkları &nbsp;kurumlarından &nbsp;alacakları &nbsp;onaylı &nbsp;“Hizmet &nbsp;Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">7-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son &nbsp;başvuru &nbsp;tarihine &nbsp;kadar &nbsp;ilgili &nbsp;birimlerimize &nbsp;ulaşmış &nbsp;olması &nbsp;gerekmektedir. &nbsp;(Postadaki &nbsp;gecikmelerden &nbsp;Üniversitemiz &nbsp;sorumlu &nbsp;değildir.) &nbsp;Süresi &nbsp;içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuru Başlangıç Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 19.12.2020</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Son Başvuru Tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 02.01.2021</span><br>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">TIP FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">CERRAHİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIP BİLİMLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA<br>NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/<br>PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BEYİN VE SİNİR<br>CERRAHİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Vertebra fraktürlerinde enstrümantasyon ve füzyon tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PLASTİK,<br>REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Periferik sinir iyileşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÇOCUK CERRAHİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Çocuk yanıklarda farklı tedavi yöntemleri konusunda klinik çalışmalar yapmış olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANESTEZİYOLOJİ VE<br>REANİMASYON</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Zor entübasyon ile video laringoskopi konularında çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ BİYOLOJİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıbbi Biyoloji ve Farmasötik Biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ BİYOKİMYA</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıbbi Biyokimya alanında doçentlik unvanı almış olmak, Karaciğer doku hasarında, kayısının apototik gen ekspresyonları alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA<br>NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/<br>PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÇOCUK VE ERGEN<br>RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında doçentlik unvanı almış olmak, konuşma bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NÖROLOJİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Diyabetik nöropatide Santral sinir sistemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA<br>NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/<br>PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fizik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Biyo bazlı superkapasitörler konusunda çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ekonometri alanında doçentlik unvanı almış olmak, finansal ekonometri ve enerji alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MİMARLIK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mimarlık lisans mezunu olup lisansüstü eğitimlerini yapı bilgisi alanında yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HEMŞİRELİK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik esasları anabilim dalında doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BESLENME VE DİYETETİK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">4</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olup Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SİVİL HAVA ULAŞTIRMA<br>İŞLETMECİLİĞİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yönetim ve Organizasyon, Havacılık Yönetimi veya İşletme doktora mezunu olmak ve sivil havacılık alanında çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ATÇILIK VE<br>ANTRENÖRLÜĞÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Zootekni alanında doçentlik unvanı almış olmak, Atçılık ve at genetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA<br>NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/<br>PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yoğunluklu uzaylarda eğriler ve yüzeyler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SU ÜRÜNLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Su ürünleri alanında doçentlik unvanı almış olmak, Balık üreme hücrelerine bilgisayar destekli görüntüleme<br>teknolojisi ile incelenmesi üzerine Ar-Ge çalışmaları bulunmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SU ÜRÜNLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Su ürünleri alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Fitoterapi uygulamalarının balıklarda hematolojik<br>etkileri üzerine çalışmaları olmak.</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SIRA NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİMDALI/ PROGRAM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DERECE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVAN</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NİTELİKLER</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİYOMEDİKAL CİHAZ<br>TEKNOLOJİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Elektrik güç sistemlerinin kararlılığı<br>ve kontrolü konusunda çalışmaları bulunmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=545&qa_1=in%C3%B6n%C3%BC-%C3%BCniversitesi-alacak-19-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Sat, 19 Dec 2020 10:04:00 +0000 İnönü Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=544&qa_1=%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">MUAFİYET</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1- Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2- &nbsp;Meslek &nbsp;Yüksekokullarının, &nbsp;bu &nbsp;yönetmeliğin &nbsp;6.maddesinin &nbsp;4. &nbsp;Fıkrası &nbsp;kapsamındaki &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadroları &nbsp;haricindeki &nbsp;öğretim &nbsp;elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Başvuruda İstenen Belgeler:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1-Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. &nbsp;(www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar kısmında "Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2-Özgeçmiş.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3-Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri ve öğrenci ise öğrenci belgesi (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya &nbsp;e-Devlet &nbsp;üzerinden &nbsp;alınan &nbsp;karekodlu &nbsp;belgeler) &nbsp;(Yabancı &nbsp;yükseköğretim &nbsp;kurumlarından &nbsp;mezun &nbsp;olanların &nbsp;diplomalarının &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4-Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">5-İki adet biyometrik fotoğraf.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">6-ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi. 7-Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL,veya eşdeğerliliği).</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">8-Askerlik Belgesi (e-Devlet çıktısı)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">9-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">10-Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">11-Ön &nbsp;ve &nbsp;nihai &nbsp;değerlendirme &nbsp;aşamalarında &nbsp;lisans &nbsp;mezuniyeti &nbsp;notunun &nbsp;hesaplanmasında &nbsp;kullanılacak &nbsp;4'lük &nbsp;ve &nbsp;5'lik &nbsp;not &nbsp;sistemlerinin &nbsp;100'lük &nbsp;not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">12-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">13-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">14-Başvuru &nbsp;süresi &nbsp;bu &nbsp;ilanın &nbsp;yayım &nbsp;tarihinden &nbsp;itibaren &nbsp;15 &nbsp;gün &nbsp;olup, &nbsp;başvurular &nbsp;şahsen &nbsp;veya &nbsp;posta &nbsp;yolu &nbsp;ile &nbsp;yapılabilir. &nbsp;Posta &nbsp;yolu &nbsp;ile &nbsp;yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">15-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Başvuru Başlangıç Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Başvuru Başlangıç Tarihi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44184}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">19.12.2020</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sınav Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sınav Tarihi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44211}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">15.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Son Başvuru Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Son Başvuru Tarihi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44198}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">02.01.2021</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sonuç Açıklama Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Sonuç Açıklama Tarihi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44218}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">22.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi</td><td data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:5,&quot;2&quot;:&quot;dd.mm.yyyy&quot;,&quot;3&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:44204}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">08.01.2021</td><td data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nihai Sonuçların İlan edileceği internet sitesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Nihai Sonuçların İlan edileceği internet sitesi</td><td data-sheets-hyperlink="http://www.ozal.edu.tr/" data-sheets-textstyleruns="{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;www.ozal.edu.tr&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box"><a rel="nofollow" href="http://www.ozal.edu.tr/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(89, 88, 89); text-decoration-line: none;">www.ozal.edu.tr</a></td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BİRİM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BİRİM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BÖLÜMÜ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BÖLÜMÜ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANABİLİM DALI/PROGRAM&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANABİLİM DALI/PROGRAM</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DERECE&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DERECE</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS/YÖKDİL VEYA EŞ DEĞERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS/YÖKDİL VEYA EŞ DEĞERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAĞLIK HİZMETLERİ MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAĞLIK HİZMETLERİ MYO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TIBBİ TEKNİKLER VE HİZMETLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TIBBİ TEKNİKLER VE HİZMETLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">-</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SAĞLIK HİZMETLERİ MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SAĞLIK HİZMETLERİ MYO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÇOCUK SAĞLIĞI VE GENÇLİK HİZMETLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÇOCUK SAĞLIĞI VE GENÇLİK HİZMETLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÇOCUK GELİŞİMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÇOCUK GELİŞİMİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">-</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DARENDE BEKİR ILICAK MYO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DARENDE BEKİR ILICAK MYO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;GIDA İŞLEME&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">GIDA İŞLEME</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;GIDA TEKNOLOJİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">GIDA TEKNOLOJİSİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">4</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">-</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az tezli yüksek lisans mezunu olup gıda alanında bitki tohumu yağı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">En az tezli yüksek lisans mezunu olup gıda alanında bitki tohumu yağı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MİMARLIK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MİMARLIK</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MİMARLIK&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">MİMARLIK</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mimarlık bölümü lisans mezunu olup mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Mimarlık bölümü lisans mezunu olup mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TIP FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TIP FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TEMEL TIP BİLİMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TEMEL TIP BİLİMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ANATOMİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ANATOMİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Fakültesi Anatomi alanında tezli yüksek lisans veya doktora / tıpta uzmanlık yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıp Fakültesi Anatomi alanında tezli yüksek lisans veya doktora / tıpta uzmanlık yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TIP FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TIP FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TEMEL TIP BİLİMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TEMEL TIP BİLİMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;TIBBİ BİYOKİMYA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">TIBBİ BİYOKİMYA</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya alanında doktora / tıpta uzmanlık yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya alanında doktora / tıpta uzmanlık yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,29,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ\nFAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ<br style="box-sizing: border-box;">FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans mezunu olup Üretim yönetimi ve pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans mezunu olup Üretim yönetimi ve pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ZİRAAT FAKÜLTESİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ZİRAAT FAKÜLTESİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;BAHÇE BİTKİLERİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">BAHÇE BİTKİLERİ</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">6</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden lisans mezunu olup Sebze yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden lisans mezunu olup Sebze yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=544&qa_1=%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-g%C3%B6revlisi-alacak Sat, 19 Dec 2020 10:02:46 +0000 Hitit Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi Alacak. https://akademikofis.com/index.php?qa=542&qa_1=hitit-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak <table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İLAN NO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">İLAN NO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;UNVAN&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">UNVAN</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;DER.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">DER.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ADET&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ADET</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">ALES</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS veya Eşdeğeri&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">YDS veya Eşdeğeri</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/MYO/YO&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/MYO/YO</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;AÇIKLAMA&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">AÇIKLAMA</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/91&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/91</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör. (Ders Verecek)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rektörlük&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rektörlük</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,304,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilimi lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına ve yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu\nöğrencilere ders verme tecrübesine sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilimi lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına ve yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu<br style="box-sizing: border-box;">öğrencilere ders verme tecrübesine sahip olmak.</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2020/92&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">2020/92</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğr. Gör. (Ders Verecek)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">5</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:70}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">70</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:50}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">50</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rektörlük&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Rektörlük</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Türkçe eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Türkçe eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=542&qa_1=hitit-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak Sat, 19 Dec 2020 09:59:14 +0000 Trakya Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=540&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-39-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİRİM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PROFESÖR</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DR.ÖĞR.<br>ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖZEL ŞARTLAR/AÇIKLAMA</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">ECZACILIK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FARMAKOGNOZİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bitkilerden ve deniz organizmalarından sekonder<br>metabolit izalasyonu ve yapı tayini üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">EDEBİYAT FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜTERCİM TERCÜMANLIK<br>(İNGİLİZCE)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Çeviribilim doktoralı olup, ekonomi metinleri çevirisi alanında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Balkanlardaki Türk ve Ermeni azınlıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EĞİTİM FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSİYAR VE<br>ÖĞR. TEK. EĞİTİMİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Nomofobi konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FEN BİLGİSİ<br>EĞİTİMİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyoloji ve Çevre Eğitimi üzerine çalışmalar yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İngiliz dili eğitimi doktoralı olup, yabancı dil eğitiminde öz- düzenlemeli strateji kullanımı konusunda çalışmalar<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SINIF EĞİTİMİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlk okuma,yazma ve engelli çalışmaları alanlarında<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">RESİM-İŞ EĞİTİMİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Resim iş eğitimi doktoralı ve çağdaş sanat alanında<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">FEN FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANORGANİK KİMYA</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Aminoasitlerin,aminoasit Schiff bazlarının, pürin ve pirrolidin türevlerinin sentezi, yapıların aydınlatılması<br>konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ORGANİK KİMYA</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Siterol safra asidi türevi bileşiklerin sentezi alanında<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EKOLOJİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Koruma Biyolojisi ve Davranış Ekolojisi alanında<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KATIHAL FİZİĞİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kuantum tel ve noktalarında self polarizasyon ile ilgili<br>teorik yayın ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">NÜKLEER FİZİK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Radyoaktif çekirdeklerin alfa bozumunun sistematiği, Gama Spektroskopisi analizi, Nötron aktivasyon analizi<br>konularında çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">LABORATUVAR<br>TEKNOLOJİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Toksik metal birikimleri konusunda çalışmalar yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">MİMARLIK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İÇ MİMARLIK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İç mimarlık alanında yükseklisans ve doktora yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GIDA BİLİMLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yüksek hidrostatik basınç uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GIDA TEKNOLOJİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Membran ayırma teknolojileri ve biyoaktif bileşenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">CERRAHİ HASTALIKLARI<br>HEMŞİRELİĞİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Nöroşirurji, ağrı ve yara bakımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KADIN SAĞ. VE<br>HAST. HEMŞİRELİĞİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kadınlarda pelvik taban kas egzersizlerinin etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Toplu Beslenme Sistemleri alanında kalite yönetimi, besin atıkları ve beslenme eğitimi alanlarında çalışmalar<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ERGOTERAPİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">TIP FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÇOCUK SAĞLIĞI<br>VE HASTALIKLARI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Çocuk metabolizma hastalıkları yandal uzmanı olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">KALP VE DAMAR CERRAHİSİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İzole organ banyosu düzeneğinde koroner bypass<br>cerrahisinde kullanılan greft/greftler üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ORTOPEDİ VE<br>TRAVMATOLOJİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kas iskelet sistemi tümörleri ve omurga cerrahisi<br>konusunda tecrübeli olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ BİYOKİMYA</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Tıbbi Biyokimya alanında Tıpta Uzmanlık eğitimi yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TIBBİ GENETİK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Otizm spektrum bozukluğu ve bilişsel yetersizlik genetik etiyolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TURİZM<br>İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yenilik ve dijital dönüşüm konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİL. YO.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BANKACILIK VE SİGORTACILIK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kripto para piyasası üzerine çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">(*)ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ ALAN</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSAYAR<br>YAZILIMI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Nesnelerin İnterneti konusunda çalışma yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSAYAR<br>BİLİMLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*2</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgi Güvenliği konusunda çalışma yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİLGİSAYAR DONANIMI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Genişbant Teknolojileri konusunda çalışma yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRONİK</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Genişbant Teknolojileri konusunda çalışma yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TELEKOMİNİKASYON</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Genişbant Teknolojileri konusunda çalışma yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">(*) ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ ALAN</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BALKAN DİLLERİ VE EDEBİYATLARI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Balkan ülkeleri konusunda çalışma yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BALKAN SİYASETİ VE ULUS.<br>İLİŞKİLER</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">*1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Balkan ülkeleri konusunda çalışma yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=540&qa_1=trakya-%C3%BCniversitesi-39-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Fri, 18 Dec 2020 11:57:43 +0000 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=538&qa_1=sa%C4%9Fl%C4%B1k-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuruları Sınav Takvimi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan Yayım Tarihi : 15.12.2020 Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 05.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.12.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 08.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Son Başvuru Tarihi : 29.12.2020 Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 13.01.2021</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 660px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : <a href="http://www.sbu.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.sbu.edu.tr/</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarım taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atama işlemleri "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin <a href="http://www.sbu.edu.tr/" rel="nofollow">http://www.sbu.edu.tr/</a> adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">NOT: - Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=538&qa_1=sa%C4%9Fl%C4%B1k-bilimleri-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Fri, 18 Dec 2020 11:55:32 +0000 Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=529&qa_1=erciyes-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İlan olunur.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">A- GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 660px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 puan almış olmak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">B- ÖZEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">C- MUAFİYET</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1) Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Başvuru Dilekçesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- ALES Belgesi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını "REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT" birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi'ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No: 1 38280 Talas / KAYSERİ</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Tel: (0 352) 207 66 66 - 10605/10615 Faks: (0 352) 437 52 64</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=529&qa_1=erciyes-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Thu, 17 Dec 2020 10:01:12 +0000 Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak https://akademikofis.com/index.php?qa=528&qa_1=hitit-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">GENEL ŞARTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><div style="height: auto; overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; float: none; clear: both; width: 660px;"><div style="height: auto; overflow: hidden;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır. Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanın alındığını gösteren belge,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">İSTENİLEN BELGELER</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Dilekçe (<a href="http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar)," rel="nofollow">http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">2- Özgeçmiş,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Adli sicil kaydı belgesi,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">7- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">8- Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">9- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">10- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">11- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">12- Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">ÖNEMLİ NOTLAR</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">1- Onaylı istenen belgelerin, noter onaylı sureti, Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge olması gerekmektedir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">3- Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">5- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI Semilight&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px;">**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.</p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=528&qa_1=hitit-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-al%C4%B1nacak Thu, 17 Dec 2020 10:00:30 +0000 TED Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi Alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=525&qa_1=ted-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Genel Şartlar:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">1.657 sayılı Kanun’un 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">2.Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük ve 5’lik Not</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">3.Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">4.İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Muafiyet:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">Fakültesi</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölüm/Anabilim Dalı&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">Bölüm/Anabilim Dalı</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Unvanı&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">Kadro Unvanı</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Kadro Sayısı&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">Kadro Sayısı</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,5,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,10,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;ALES\nPuan\nŞartı&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">ALES<br style="box-sizing: border-box;">Puan<br style="box-sizing: border-box;">Şartı</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,4,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;YDS\nPuan Şartı&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">YDS<br style="box-sizing: border-box;">Puan Şartı</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Özel Şartlar&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">Özel Şartlar</h3></td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sınav Takvimi&quot;}" style="box-sizing:border-box; text-align:center"><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 700; font-size: 27px;">Sınav Takvimi</h3></td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı&quot;}" style="box-sizing:border-box">Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğretim Görevlisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Öğretim Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 70&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 80&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 80</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,11,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,105,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,185,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,265,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,316,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adayların;\n-“İlköğretim Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı” ndan lisans mezunu olmaları,\n-İlköğretim alanında tezli yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları\n-“Öğretmen Eğitimi” ve “Matematik Eğitimi” alanlarında çalışma yapmış olmaları,\n-En az 5 yıllık çalışma deneyimine sahip olmaları,\ngerekmektedir.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Adayların;<br style="box-sizing: border-box;">-“İlköğretim Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı” ndan lisans mezunu olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">-İlköğretim alanında tezli yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları<br style="box-sizing: border-box;">-“Öğretmen Eğitimi” ve “Matematik Eğitimi” alanlarında çalışma yapmış olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">-En az 5 yıllık çalışma deneyimine sahip olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">gerekmektedir.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,24,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,97,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan tarihi: 17.12.2020\nSon Başvuru Tarihi: 08.01.2021 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2021\nGiriş Sınavı Tarihi: 22.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 29.01.2021&quot;}" style="box-sizing:border-box">İlan tarihi: 17.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Son Başvuru Tarihi: 08.01.2021 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 15.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Giriş Sınavı Tarihi: 22.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 29.01.2021</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Bilimleri Bölümü&quot;}" style="box-sizing:border-box">Eğitim Bilimleri Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Öğretim Görevlisi&quot;}" style="box-sizing:border-box">Öğretim Görevlisi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 70&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 70</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;En az 80&quot;}" style="box-sizing:border-box">En az 80</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,11,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,95,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,178,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,226,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adayların;\n-“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü” lisans mezunu olmaları,\n-Uzaktan Eğitim alanında tezli yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmaları,\n-Uzaktan Eğitim konusunda araştırmaları olması,\n-Eğitimde araştırma, öğretim tasarımları konusunda çalışma yapmış olmaları gerekmektedir.&quot;}" style="box-sizing:border-box">Adayların;<br style="box-sizing: border-box;">-“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü” lisans mezunu olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">-Uzaktan Eğitim alanında tezli yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmaları,<br style="box-sizing: border-box;">-Uzaktan Eğitim konusunda araştırmaları olması,<br style="box-sizing: border-box;">-Eğitimde araştırma, öğretim tasarımları konusunda çalışma yapmış olmaları gerekmektedir.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,24,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}][null,97,{&quot;3&quot;:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;4&quot;:8}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;İlan tarihi: 17.12.2020\nSon Başvuru Tarihi: 31.12.2020 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 08.01.2021\nGiriş Sınavı Tarihi: 15.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 22.01.2021&quot;}" style="box-sizing:border-box">İlan tarihi: 17.12.2020<br style="box-sizing: border-box;">Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 08.01.2021<br style="box-sizing: border-box;">Giriş Sınavı Tarihi: 15.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 22.01.2021</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=525&qa_1=ted-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak Thu, 17 Dec 2020 09:11:29 +0000 Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel alıyor https://akademikofis.com/index.php?qa=523&qa_1=milli-savunma-%C3%BCniversitesi-64-akademik-personel-al%C4%B1yor <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="1">S. NO</td><td colspan="2" rowspan="1">AKADEMİK BİRİM</td><td>BÖLÜM/ ANABİLİM DALI</td><td>KADRO UNVANI</td><td colspan="2" rowspan="1">PERSONEL SAYISI</td><td colspan="2" rowspan="1">ARANAN ŞARTLAR</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler ABD</td><td>PROFESÖR</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler bölümünde Profesör olarak çalışmış ve Ortadoğu, Türk Dünyası, Kıbrıs konularında bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">2</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Strateji ve Güvenlik Araş. ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Finans konularında bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">3</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölgesel Çalışmalar ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve İran dış politikası/ devlet yapısı konularında bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">4</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölgesel Çalışmalar ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve Suriye üzerine bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">5</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Tarih Bölümü</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve Osmanlı Döneminde Ermeniler üzerine araştırma yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">6</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Tarih Bölümü</td><td>DOÇENT</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Yakınçağ Tarihi alanında doktora ve doçentlik unvanı almış olmak. Yakınçağ Osmanlı askerî tarihi alanında bilimsel yayın ve araştırma projesi yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">7</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Tarih Bölümü</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Tarih Bölümü mezunu olmak. Tarih alanında yüksek lisans yapmış ve aynı alanda Yakınçağ'da Rusya Türkleri konulu doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">8</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Tarih Bölümü</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Eskiçağ Tarihi alanında doktora ve Eskiçağ'da Ermeniler üzerine araştırma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">9</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında en az yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşma, hitabet alanlarında sertifika/katılım belgesi ile Yabancılara Türkçe öğretimi belgesi olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">10</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Yabancı Diller Bölümü/ Bölgesel Diller ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Arap Dili ve Edebiyatı alanında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya çağdaş Arapça öğretimi konusunda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">11</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Yabancı Diller Bölümü/ Bölgesel Diller ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve tarihi metinleri üzerine yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">12</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Savunma Araş. Bölümü/ Lojistik Yönetimi ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Lojistik Yönetimi alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">13</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü/ Elektronik ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">14</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Eğitim Bilimleri Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 2 yıl bu alanda iş tecrübesine sahip olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">15</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Savunma Araştırmaları Bölümü/ Lojistik Yönetimi ABD</td><td>DOÇENT</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">İşletme veya Endüstri Mühendisliği alanında tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konulu doktora tezi yapmış ve aynı alanlarda doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">16</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Felsefe alanında Mantık konulu yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">17</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Askeri Bilimler Bölümü/ Topoğrafya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği mezunu ve aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak, lisans öğrenimi sırasında Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda ders almış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">18</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Harp Okulu Ankara</td><td>Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü</td><td>PROFESÖR</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">19</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Denizcilik ve Askerî Bilimler Bölümü / Oşinografi ve Deniz Meteorolojisi ABD</td><td>PROFESÖR</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Genel Jeoloji alanında doktora yapmış ve Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Neotektonik, depremsellik ve aktif tektonik konularında bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">20</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Elektrik- Elektronik Müh. Bölümü / Elektronik ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Bulanık Mantık ve Yapay Zekâ konularında bilimsel yayınları olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">21</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Temel Bilimler Bölümü / Fizik ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Fizik Bölümü mezunu ve Fizik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">22</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Temel Bilimler Bölümü/ Matematik ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Matematik Bölümü mezunu ve aynı alanda yüksek lisans, doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">23</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Temel Bilimler Bölümü/ Kimya ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Organik Kimya alanında doktora ve Parmak İzi Analizi ve Floresans Bileşikler üzerine bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">24</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Bilgisayar Müh. Bölümü/ Bilgisayar Bilimleri ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve Bilgisayar alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Yapay Zekâ konusunda bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">25</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Endüstri Müh. Bölümü/ Endüstri ABD</td><td>DOÇENT</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Endüstri Mühendisliği mezunu ve aynı alanda doktora ve doçentlik unvanı almış olmak. Ulaşım, askerî harekât analizi, optimizasyon konularında bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">26</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Yabancı Diller Bölümü/ Batı Dilleri ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">27</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Türk Dili ve Edebiyatı ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında en az yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşma, hitabet alanlarında sertifika/katılım belgesi ve Yabancılara Türkçe Öğretimi belgesi sahibi olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">28</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Tarih veya Tarih Öğretmenliği mezunu ve Cumhuriyet Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Ermeni Meselesi üzerine bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">29</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Deniz Hukuku ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Deniz Hukuku veya Silahlı Çatışma Hukuku alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">30</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Okulu İstanbul</td><td>Makine Mühendisliği Bölümü/Enerji ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Makine Mühendisliği mezunu olmak. Enerji alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">31</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Harp Okulu İstanbul</td><td>Temel Bilimler Bölümü / Matematik ABD</td><td>DOÇENT</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Matematik Bölümü mezunu ve Matematik alanında doçent unvanı almış olmak. Soliton teori ve sonlu elemanlar yöntemi üzerine çalışmaları bulunmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">32</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Harp Okulu İstanbul</td><td>Yabancı Diller Bölümü / Batı Dilleri ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">33</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Harp Okulu İstanbul</td><td>Askerî Bilimler Bölümü/ Meteoroloji ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu ve alanında en az yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">34</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Harp Okulu İstanbul</td><td>Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Siber Güvenlik ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak. Siber Güvenlik alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">35</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Harp Okulu İstanbul</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Türk Dili ve Edebiyatı ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında en az yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşma, hitabet alanlarında sertifika/katılım belgesi ile Yabancılara Türkçe Öğretimi belgesi olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">36</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Harp Okulu İstanbul</td><td>Endüstri Mühendisliği Bölümü/ Yöneylem Araştırması ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Endüstri Mühendisliği mezunu ve alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">37</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir</td><td>Yabancı Diller Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">38</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir</td><td>Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">2</td><td colspan="2" rowspan="1">Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak. Alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">39</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir</td><td>Otomotiv Teknolojisi Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Otomotiv Mühendisliği mezunu ve alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">40</td><td colspan="2" rowspan="1">Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Tarih veya Tarih Öğretmenliği mezunu ve Yeniçağ tarihi bilim dalında yüksek lisans yapmış ve Yeniçağ tarihi alanında doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">41</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Yalova</td><td>Yabancı Diller Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak. İngilizce Öğretimi alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">42</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Yalova</td><td>Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Yakınçağ Deniz Harp Tarihi alanında doktora tez çalışması ve bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">43</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir</td><td>Askerî ve Sosyal Bilimler Bölümü</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Tarih alanında doktora yapmış olmak. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türk Hava Kuvvetleri Tarihi üzerine bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">44</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir</td><td>Yabancı Diller Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">2</td><td colspan="2" rowspan="1">İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">45</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir</td><td>Temel Bilimler Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Fizik Bölümü mezunu ve Fizik alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">46</td><td colspan="2" rowspan="1">Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir</td><td>Havacılık Bilimleri Bölümü</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrolü mezunu olmak. Tercihen Hava Trafik Kontrolü alanında yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">47</td><td colspan="2" rowspan="1">Müşterek Harp Enstitüsü İstanbul</td><td>Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Araştırmaları ABD</td><td>PROFESÖR</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak ve Uluslararası Güvenlik konulu bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">48</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Enstitüsü İstanbul</td><td>Harp Tarihi ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Yakınçağ Deniz Harp Tarihi alanında doktora tez çalışması ve bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">49</td><td colspan="2" rowspan="1">Deniz Harp Enstitüsü İstanbul</td><td>Strateji ve Güvenlik ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler alanında Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği konulu doktora tez çalışması ve bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">50</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Strateji ve Güvenlik Araştırmaları ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Güvenlik Araştırmaları programında en az doktora yapıyor olmak. Rusya ve Orta Asya'nın güvenliği ile ilgili bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">51</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Askerî Sosyoloji ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Askerî Sosyoloji anabilim dalında en az yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">52</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Savunma Yönetimi ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Savunma Yönetimi veya Savunma Kaynakları Yönetimi programında en az yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">53</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar ABD</td><td>DOÇENT</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Uluslararası güvenlik ve terörizm ile Türk Dış Politikası alanında bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">54</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Harp Tarihi ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Tarih alanında yüksek lisans yapmış olmak. Tarih/Türkoloji alanında doktora yapıyor olmak. Tarihle ilgili İngilizce ve Fransızca'dan çeviriler yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">55</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Harp Tarihi ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Harp Tarihi anabilim dalında Osmanlı askerî teşkilat tarihi konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">56</td><td colspan="2" rowspan="1">ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul</td><td>Harp Tarihi ABD</td><td>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Tarih Bölümü mezunu olmak. Yeniçağ Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">57</td><td colspan="2" rowspan="1">FATİH Harp Tarihi ve Araştırmaları Enstitüsü İstanbul</td><td>Yakınçağ Harp Tarihi ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca mütercim tercümanlık veya Fransızca öğretmenliği mezunu olmak. Alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak. Fransızca öğretimi alanında en az 2 yıl iş tecrübesi veya Fransızca-Türkçe çeviri yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">58</td><td colspan="2" rowspan="1">HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü İstanbul</td><td>Uzay Bilimleri Mühendisliği ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay ve Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği veya Uydu Teknolojileri alanlarının birinde en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">59</td><td colspan="2" rowspan="1">HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü İstanbul</td><td>Elektronik Mühendisliği ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapmış veya yapıyor olmak. Analog Devre Tasarımı, Bilgisayarla Benzetim veya Analog Tümdevreler konularından birinde akademik olarak çalışmış veya çalışıyor olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">60</td><td colspan="2" rowspan="1">HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü İstanbul</td><td>Havacılık Mühendisliği ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programı öğrencisi olup, ''Aerodinamik'' alanında öğrenim yapıyor/yapacak olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">61</td><td colspan="2" rowspan="1">Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü İstanbul</td><td>Deniz Elektronik Sistemler Mühendisliği ABD</td><td>ÖĞRETİM GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak. Aynı alanda en az yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Görüntü İşleme ve Akıllı Şebekeler konularında bilimsel yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">62</td><td colspan="2" rowspan="1">MSÜ Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü İstanbul</td><td>Deniz Elektronik Sistemler Mühendisliği ABD</td><td>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ</td><td colspan="2" rowspan="1" style="text-align:center">1</td><td colspan="2" rowspan="1">Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak. Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme konularında en az tezli yüksek lisans yapıyor ve TÜBİTAK Ar-Ge projesinde görev almış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=523&qa_1=milli-savunma-%C3%BCniversitesi-64-akademik-personel-al%C4%B1yor Thu, 17 Dec 2020 09:08:33 +0000 İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=521&qa_1=iskenderun-teknik-%C3%BCniversitesi-15-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İLAN<br>NO</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİRİM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">UNVANI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DER.</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ADET</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">AÇIKLAMA</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>172</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarında yapmış olmak. Denizcilik meslek derslerini verebilecek yeterliliğe sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>173</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarında yapmış olmak ve denizcilik meslek derslerini verebilecek yeterliliğe sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>174</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">HAVACILIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin en az ikisini Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yapmış olmak.<br>Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında en az 5 (beş) yıl lisans seviyesinde ders vermiş olmak. Uluslararası hakemli dergilerde havacılık alanında<br>yayını olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>175</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Makro İktisat alanından almış olmak. Ekonomik kalkınma, İç Göç ve İhracat konularında bilimsel<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>176</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Makro İktisat alanından almış olmak. Teknolojik yayılma ve gelir eşitsizliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>177</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ<br>FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ<br>BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ<br>ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Yönetim Bilişim Sistemleri alanından almış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>178</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Kimya alanında almış olmak.<br>Moleküler baskılanmış sensörlerin üretimi ve uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az 10 (on) yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>179</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PROFESÖR</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.<br>Mikrodalga devre ve anten tasarımı ve metamalzemeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E dergilerde en az 10 (on) yayın yapmış olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>180</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Rüzgâr türbinleri ve güç elektroniği devrelerinin kontrolü konularinda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.<br>Alanında SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az 5 (Beş) yayın yapmış olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>181</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az 10 (on) yayın yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>182</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak. Toz metalurjisi yöntemi ile kompozit malzeme ve metalik köpük malzeme üretimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.<br>SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az 10 (on) yayın yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>183</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği anabilim dalında almış olmak. Üretim teknolojileri, yüzey iyileştirme teknolojileri veya Döküm teknolojileri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.<br>SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az 10 (on) yayın yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>184</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözümler, sonlu fark ve sonlu eleman yöntemleri ile nümerik çözümler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>185</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Doçentlik unvanını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında almış olmak.SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az 10 (on) yayın<br>yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2020-<br>186</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TURİZM FAKÜLTESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">3</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Lisans eğitimini Turizm Rehberliği, Turist Rehberliği veya "Seyehat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği" alanında tamamlamış olmak. Yüksek lisans ve Doktora derecesini Turizm İşletmeciliği alanında almış olmak. Turizm/Turist rehberliği alanında bilimsel<br>çalışmalar yapmış olmak.</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=521&qa_1=iskenderun-teknik-%C3%BCniversitesi-15-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Wed, 16 Dec 2020 17:01:02 +0000 Boğaziçi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=520&qa_1=bo%C4%9Fazi%C3%A7i-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">*Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans &nbsp;tebliğleri &nbsp;ile &nbsp;bunlara &nbsp;yapılan &nbsp;atıfları, &nbsp;yönetimlerinde &nbsp;devam &nbsp;eden &nbsp;ve &nbsp;tamamlanan doktora &nbsp; ve &nbsp; yüksek &nbsp; lisans &nbsp; tez &nbsp; çalışmalarını, &nbsp; araştırma &nbsp; faaliyetlerinin &nbsp; kurumsallaştırılmasına katkılarını, &nbsp; araştırma &nbsp; ve &nbsp; eğitim &nbsp; faaliyetlerine &nbsp; üniversite &nbsp; dışından &nbsp; sağladıkları &nbsp; kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">*Doktor &nbsp;Öğretim &nbsp;Üyesi &nbsp;kadrosuna &nbsp;başvuracak &nbsp;adayların &nbsp;ise; &nbsp;özgeçmişlerini, &nbsp;bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD &nbsp;veya &nbsp;USB &nbsp;ile &nbsp;ilanın &nbsp;yayım &nbsp;tarihinden &nbsp;itibaren &nbsp;l5 &nbsp;gün &nbsp;içinde &nbsp;ilgili &nbsp;Fakülte &nbsp;Dekanlığına başvurmaları duyurulur.</span></p><table border="1" cellpadding="0" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; border-spacing: 0px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Birimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Birimi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bölümü&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bölümü</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Anabilim Dalı&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Anabilim Dalı</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prof.&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Prof.</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dr. Öğr. Üyesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Dr. Öğr. Üyesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Aranan Nitelikler&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Aranan Nitelikler</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fen - Edebiyat Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Fen - Edebiyat Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tarih&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Tarih</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Genel Türk Tarihi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Genel Türk Tarihi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">-</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(a), (b)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">(a), (b)</td></tr><tr style="box-sizing:border-box"><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Eğitim Fakültesi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Eğitim Fakültesi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}][null,36,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri\nEğitimi&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri<br style="box-sizing: border-box;">Eğitimi</td><td data-sheets-numberformat="[null,2,&quot;0&quot;,1]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">1</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">-</td><td data-sheets-textstyleruns="[null,0,{&quot;3&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;4&quot;:9}]" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;(a), (c)&quot;}" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; box-sizing:border-box">(a), (c)<br>&nbsp;</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=520&qa_1=bo%C4%9Fazi%C3%A7i-%C3%BCniversitesi-2-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Wed, 16 Dec 2020 17:00:00 +0000 Yıldız Teknik Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=518&qa_1=y%C4%B1ld%C4%B1z-teknik-%C3%BCniversitesi-40-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">FAKÜLTE</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BÖLÜM</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ANABİLİM / ANASANAT DALI</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">PROFESÖR</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DOÇENT</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">DR. ÖĞR. ÜYESİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">AÇIKLAMA</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Büyük Veri Analitiği" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Yazılımı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Bilgi Güvenliği" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Yazılımı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Bulut Bilişim" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Yazılımı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Büyük Veri Analitiği" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Donanımı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Nesnelerin İnterneti" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Donanımı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Kuantum Teknolojileri" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomedikal Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomedikal Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomedikal Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Biyomedikal Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Biyomedikal Ekipman Teknolojileri" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Tesisleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Rüzgar Enerjisi" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Makineleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)(**)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Motor Teknolojileri" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik<br>Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik Makineleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Enerji Depolama" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik- Elektronik Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Telekomünikasyon</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Genişbant Teknolojileri" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fen- Edebiyat Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Organik Kimya</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fen- Edebiyat Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Moleküler Biyoloji ve Genetik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Genel Biyoloji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi" alanında çalışmaları<br>olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Gemi İnşaatı ve Denizcilik<br>Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Gemi Makineleri İşletme<br>Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Gemi Makineleri<br>İşletme</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Motor Teknolojileri" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İnşaat Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Harita Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fotogrametri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Büyük Veri Analitiği" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya- Metalurji<br>Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimyasal Teknolojiler</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Enerji Depolama" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya-<br>Metalurji Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve<br>Malzeme Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Malzeme<br>Mühendisliği ve Bilimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Enerji<br>Depolama" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya- Metalurji Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Malzeme Mühendisliği ve Bilimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya- Metalurji Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Metalurji ve Malzeme Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Üretim Metalurjisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Endüstri Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yöneylem Araştırması</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hidromekanik ve Hidrolik Makineler</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Güneş<br>Enerjisi" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Robotik, Mekatronik ve Otomasyon" alanında çalışmaları<br>olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Otomotiv</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Motor Teknolojileri" alanında çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mekatronik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mekatronik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">2(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Robotik, Mekatronik ve Otomasyon" alanında çalışmaları<br>olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mekatronik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mekatronik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mekatronik Mühendisliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mekatronik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Biyomedikal Ekipman Teknolojileri" alanında<br>çalışmaları olmak</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mimarlık Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mimarlık Bölümü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Yapı Bilgisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">1(*)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ağırlıklı olarak "Güneş<br>Enerjisi" alanında çalışmaları olmak</td></tr></tbody></table><p><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">(*): &nbsp;23.03.2016 &nbsp;tarih &nbsp;ve &nbsp;29662 &nbsp;sayılı &nbsp;Resmî &nbsp;Gazete’de &nbsp;yayımlanan &nbsp;“Yüksek &nbsp;Öğretim Kurumlarında &nbsp;Yabancı &nbsp;Dil &nbsp;Öğretimi &nbsp;ve &nbsp;Yabancı &nbsp;Dille &nbsp;Öğretim &nbsp;yapılmasında &nbsp;uyulacak &nbsp;esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.</span></p> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=518&qa_1=y%C4%B1ld%C4%B1z-teknik-%C3%BCniversitesi-40-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-alacak Wed, 16 Dec 2020 16:56:20 +0000 Ordu Üniversitesi 12 öğretim görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=517&qa_1=ordu-%C3%BCniversitesi-12-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">MUAFİYET:</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının &nbsp;Yükseköğretim &nbsp;Kurulu &nbsp;tarafından &nbsp;belirlenen &nbsp;uzmanlık &nbsp;alanlarına &nbsp;atanacak &nbsp;olanlarda, &nbsp;yükseköğretim &nbsp;kurumlarında &nbsp;öğretim &nbsp;elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Meslek &nbsp;yüksekokullarının, &nbsp;bu &nbsp;Yönetmeliğin &nbsp;6 &nbsp;ncı &nbsp;maddesinin &nbsp;dördüncü &nbsp;fıkrası &nbsp;kapsamındaki &nbsp;öğretim &nbsp;görevlisi &nbsp;kadroları &nbsp;haricindeki &nbsp;öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Başvuru formu (Üniversitemizin <a href="http://www.odu.edu.tr" rel="nofollow">http://www.odu.edu.tr</a> adresinden temin edilebilir)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Özgeçmiş</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Diploma belgeleri (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Nüfus cüzdan fotokopisi</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Askerlik belgesi (Aslı veya karekodlu e-Devlet çıktısı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-İki adet vesikalık fotoğraf</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-Adli sicil kaydı (Aslı veya karekodlu e-Devlet çıktısı)</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">AÇIKLAMALAR: &nbsp;</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Adaylar &nbsp;yukarıda &nbsp; istenen &nbsp;belgeler &nbsp; ile &nbsp; ilgili &nbsp; birime &nbsp; şahsen &nbsp; veya &nbsp; posta &nbsp;yoluyla &nbsp; başvurmaları &nbsp; gerekmektedir. &nbsp; (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.</span><br><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">MÜRACAAT YERİ:</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz</span><br><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">sorumlu değildir.) Rektörlük kadroları için başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.</span><br>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlan No</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Birimi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bölüm</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Unvan</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Adet</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Derece</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ALES<br>Puan Türü</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Özel Şartlar</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202001</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlahiyat Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Temel İslam Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Arap Dili ve Belagatı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SÖZ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında veya belgelendirmesi kaydıyla Arap Dili ve<br>Belagatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202002</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlahiyat Fakültesi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Temel İslam Bilimleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SÖZ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Tefsir Anabilim Dalında veya belgelendirmesi kaydıyla Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tefsir veya Kur’an İlimleri alanında çalışma yapmış olmak. Hafızlık Belgesine<br>sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202003</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Fatsa Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Muhasebe ve Vergi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Muhasebe ve Vergi Uygulamaları</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EA</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202004</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">İkizce Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Terapi ve Rehabilitasyon</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202005</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Turizm ve Otel İşletmeciliği</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">EA</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Turizm Rehberliği bölümü lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202006</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik ve Enerji</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202007</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">El Sanatları</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Geleneksel El Sanatları</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">MUAF</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Anasanat Dalı lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk Sanatlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kat'ı<br>eğitimlerini aldığını gösterir belgeye sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202008</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Otomotiv Teknolojisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla CNC torna ve Freze programlama, CAD/CAM konularında eğitim almış<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202009</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Otomotiv Teknolojisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Otomotiv Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası Motor ve Araç Tekniği konusunda en az 1 yıl deneyime sahip<br>olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202010</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Ulubey Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Laboratuvar Teknolojisi</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl<br>ders verme deneyimine sahip olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202011</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Mesudiye Meslek Yüksekokulu</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Teknolojileri</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Programcılığı</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Ders Verecek)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">6</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bu<br>alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">202012</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Rektörlük</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px; text-align:center">1</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">5</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SAY</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası Üniversitelerin Bilgi İşlem Birimi veya Uzaktan Eğitim Merkezinde en az 2 yıl deneyime<br>sahip olmak.</td></tr></tbody></table><p></p><table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; border-spacing: 0px;"><tbody><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ</td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">BAŞVURU TARİHLERİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">16/12/2020</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">SON BAŞVURU TARİHİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">30/12/2020</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">07/01/2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GİRİŞ SINAVI TARİHİ</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">11/01/2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px">15/01/2021</td><td style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1" style="border-color:#cccccc; border-style:solid; border-width:1px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.odu.edu.tr/">Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.odu.edu.tr<br>10470/1-</a>1</td></tr></tbody></table> Öğr. Gör. İlanları https://akademikofis.com/index.php?qa=517&qa_1=ordu-%C3%BCniversitesi-12-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak Wed, 16 Dec 2020 16:54:49 +0000 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak https://akademikofis.com/index.php?qa=516&qa_1=do%C4%9Framac%C4%B1-bilkent-%C3%BCniversitesi-%C3%B6%C4%9Fretim-g%C3%B6revlisi-alacak <p><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Üniversitemiz MF, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul &nbsp;ve &nbsp;esaslar &nbsp;hakkında &nbsp;yönetmelik &nbsp;maddelerine &nbsp;ve &nbsp;Üniversitemizin &nbsp;Akademik &nbsp;Yükseltme &nbsp;ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(89, 88, 89); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#595859; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px">Adayların &nbsp;ekinde &nbsp;özgeçmiş, &nbsp;diploma, &nbsp;yurtdışı &nbsp;diplomalar &nbsp;için &