Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alınacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
92 kez görüntülendi
Öğr. Gör. İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

- Başvurulan unvan, birim, bölüm, program ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu dilekçe ve (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formu,

- Özgeçmiş.

- ALES sonuç belgesi.(Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı)

- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(Onaylı / e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.

- Diploma veya Geçici mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet dışında diploma/geçici mezuniyet belgelerinin mutlaka Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü olması gerekmektedir. (Yabancı Öğretim Kurumlarından alınan diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.( Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü )

- Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)

- Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce kamu kurumunda çalışmış ve ayrılmış olanlar Onaylı Hizmet Belgesi , özel sektörde çalışmış veya çalışıyor olanlar ise Onaylı veya e-Devlet çıktısı hizmet belgesi getireceklerdir.

ÖNEMLİ NOTLAR;

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

- Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.

- Yabancı Dil sınav belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Başvurular şahsen ve posta ile yapılabilir.

- Başvuru yapacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Postadaki gecikmeler, eksik belgeli ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

- İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.01.2021

Sınav Giriş Tarihi : 13.01.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.01.2021

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 87 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 37 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 39 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 44 kez görüntülendi
...